Sverige halkar efter inom maskininlärning, visar ny global CIO-undersökning
Hem NyheterUndersökningar Sverige halkar efter inom maskininlärning, visar ny global CIO-undersökning

Sverige halkar efter inom maskininlärning, visar ny global CIO-undersökning

Publicerat av: Redaktionen

Idag presenterar ServiceNow undersökningen The Global CIO Point of View,Sverige halkar efter inom maskininlärning, visar ny global CIO-undersökning 3 som kartlägger användningen av maskininlärning och attityderna till teknologin världen över.

Sverige halkar efter inom maskininlärning, visar ny global CIO-undersökning 4Undersökningen bygger på intervjuer med 500 CIO:er i elva länder, däribland Sverige, och 46 svenska CIO:er har deltagit.

Undersökningen slår fast att framtidstron för maskininlärning är stark. Mer än 90 procent av de intervjuade CIO:erna har idag långt framskridna planer på att använda teknologin i verksamheten, och nästan hälften, 48 procent, av de undersökta företagen använder maskininlärning i någon form redan idag.

I Sverige är siffrorna 74 procent respektive 41 procent – i det lägre spannet av de undersökta länderna. Andra frågor där de svenska svaren ligger långt under genomsnittet är hur många som ser maskininlärning som en kritisk faktor för digital transformation, och hur många som planerar att använda teknologin för automatisering av mer komplexa processer och beslutsfattande, exempelvis kring IT-säkerhetsfrågor.

”Vi konstaterar att de svenska siffrorna sticker ut på flera områden, både när det gäller implementeringstakt, tilltro och synen på vad maskininlärning kan tillföra. Varför det är så är förstås en komplex fråga som det inte finns ett entydigt svar på. Men mycket av debatten om framväxande teknologier i Sverige har fokuserat på frågan om maskinerna kommer att ta människors jobb.”

”Vi ser det snarare som att det inte handlar om arbetstillfällen, utan om arbetsuppgifter. Om mycket av det repetitiva och rutinmässiga som en vanlig arbetsdag går åt till kan läggas i datorns händer kan tiden istället läggas på planering och utveckling. Då skapas nya värden samtidigt som arbetsuppgifterna blir mer stimulerande. Där ligger det kanske allra största värdet av ny teknologi, den ska användas åt oss, inte istället för oss” säger Frederick Wennmark, Manager Solutions Consulting, Nordics på ServiceNow.

Bland de svenska CIO:er som intervjuats upplevs de högsta trösklarna för att dra full nytta av maskininlärning vara att det ännu inte finns data av tillräckligt hög kvalitet (37%), brist på kompetens (35%) och brist på resurser för att investera (28%). 

De undersökta länder som ligger längst fram i tillämpningen av maskininlärning är Tyskland, Frankrike, Storbritannien och Spanien. 

“De lösningar som är i drift idag handlar i första hand om att automatisera rutinarbete, men en växande del av marknaden ser också stora möjligheter i att automatisera komplexa processer och beslutsfattande.  Det som krävs är också att CIO:er strävar efter att vara ’first movers’ och hittar vägar att ta sig över trösklarna. Teknologin ger verksamheter möjlighet att ta digitaliseringen till en ny nivå, och förändra hur företag bedriver sin verksamhet och skapar affärsvärde. Eftersom nästan alla svenska företag konkurrerar på en global marknad påverkas vi också i hög grad av hur implementeringstakten ser ut i övriga världen. Om vi inte drar full nytta av ny teknologi kommer någon annan att göra det”, säger Frederick Wennmark.

Av de 500 intervjuade CIO:erna identifieras knappt en tiondel som just ’first movers’, som kommit längre i omställningen och skapat större affärsnytta från maskininlärning. I den gruppen ser närmare 90% maskininlärning som något som påverkar företagets tillväxt positivt. Fler än tre fjärdedelar har förändrat yrkesroller för att integrera maskininlärning, och fler än 70% har en konkret roadmap för hur teknologin ska utvidgas till att omfatta nya, mer komplexa processer. 

74 % av intervjuade CIO:er planerar att använda teknologin i verksamheten medan genomsnittet i Europa är 90%

FAKTA / Nyckeltal från undersökningen:

Andel CIO:er som anser sig själv leda digital transformation i organisationen:

Sverige: 72%
Högst: 78%, Frankrike
Europa-genomsnitt: 68%

Andel CIO:er som planerar att implementera maskininlärning i verksamheten

Sverige: 74%
Högst: 96%, Österrike
Europa-genomsnitt: 90%

Andel CIO:er som ser maskininlärning som en nyckelfaktor för digital transformation

Sverige: 28%
Högst: 64%, Tyskland
Europa-genomsnitt: 51%

Andel företag som använder maskininlärningslösningar idag:

Sverige: 41%
Högst: 58%, Frankrike
Europa-genomsnitt: 48%

Andel CIO:er som ser maskininlärning som ett möjligt verktyg för att automatisera komplexa processer och beslut:

Sverige: 39%
Högst: 65%, Frankrike
Europa-genomsnitt: 48%

Metodologi

Undersökningen har genomförts av Oxford Economics på uppdrag av ServiceNow. 500 CIO:er inom industri- och tjänstesektorn i elva länder har intervjuats över telefon enligt CATI-metoden. De elva länderna är Australien, Frankrike, Nederländerna, Nya Zealand, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, USA samt Österrike.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>