Synkroniserad säkerhet revolutionerar skyddet mot cyberhot – Whitepaper

När cyberattackerna ökar i antal, komplexitet och förslagenhet räcker inte längre traditionella säkerhetslösningar som bygger på att skydda avgränsade delar var för sig.

Det krävs i stället en helhetslösning där de olika delarna kommunicerar med varandra och bildar ett slags ekosystem för IT-säkerheten.

En lösning som bygger på synkroniserad säkerhet och integrerade produkter som delar information och kommunicerar med varandra kan möta nya, avancerade hot både snabbare och mer effektivt. Sådana helhetslösningar är också användarvänliga och minskar det manuella arbetet. Något som i sin tur leder till att bemanningen inom IT-säkerhet kan hållas nere, trots de allt fler och allvarligare cyberhoten.

Sophos whitepaper beskriver utmaningarna men också möjligheterna att möta nya cyberhot med en lösning som ser IT-säkerhet som en helhet snarare än en mängd olika delsystem som inte kommunicerar med varandra.