Synkroniserad säkerhet revolutionerar skyddet mot cyberhot – Whitepaper

När cyberattackerna ökar i antal, komplexitet och förslagenhet räcker inte längre traditionella säkerhetslösningar som bygger på att skydda avgränsade delar var för sig.

Det krävs i stället en helhetslösning där de olika delarna kommunicerar med varandra och bildar ett slags ekosystem för IT-säkerheten.

En lösning som bygger på synkroniserad säkerhet och integrerade produkter som Synkroniserad säkerhet revolutionerar skyddet mot cyberhot – Whitepaper 1delar information och kommunicerar med varandra kan möta nya, avancerade hot både snabbare och mer effektivt. Sådana helhetslösningar är också användarvänliga och minskar det manuella arbetet. Något som i sin tur leder till att bemanningen inom IT-säkerhet kan hållas nere, trots de allt fler och allvarligare cyberhoten.

Sophos whitepaper beskriver utmaningarna men också möjligheterna att möta nya cyberhot med en lösning som ser IT-säkerhet som en helhet snarare än en mängd olika delsystem som inte kommunicerar med varandra.