System Verification blir partner till Empear

System Verification och Empear, som utvecklar verktyg för analys av mjukvara, har blivit partners. Partnerskapet innebär att Empear kan fortsätta fokusera på produktutveckling, medan System Verification utvecklar tjänster kring produkten.

”Vi har vår gemensamma drivkraft i kvalitetsfrågan och ser att vi tillsammans blir en kraftfull duo för kunder som vill prioritera rätt i sitt utvecklingsarbete,” säger Hamdija Jusufagic, vd för System VerificatioIT-kanalen.sen.

System Verification är Sveriges största nischade konsultbolag inom kvalitetssäkring av mjukvara. Empear är en start-up som utvecklar ett banbrytande verktyg för analys av mjukvara. Bakgrunden är beräkningar som visar att underhåll av kod kostar 13-14 gånger så mycket som den initiala investeringen under en 10-årsperiod. Empears verktyg kan visa vilka delar i kodbasen som är mest kritisk att underhålla, var flaskhalsarna finns samt identifiera nyckelresurser. Informationen styr prioriteringar, som i sin tur leder till högre kodkvalitet och stora besparingar. Partnerskapet innebär att Empear kan fortsätta fokusera på sin produkt, medan System Verification utvecklar tjänster kring produkten. Företagen ser tydliga synergier för sina respektive verksamheter.

”För oss handlar samarbetet om två avgörande saker, säger System Verifications vd Hamdija Jusufagic: Det adderar ett unikt mervärde till vår befintliga analystjänst och det särskiljer oss på ett markant och annorlunda sätt från övriga QA-bolag. Empears produkt kommer att ge våra kunder ovärderlig insyn i sin kodbas och därmed möjligheter att prioritera sina investeringar”.

Empears vd Martin Stenlund ser också stora fördelar:

”Vi är ett produktbolag och söker partners världen över som kan komplettera oss med konsulttjänster. I Sverige är System Verification utan tvekan det bästa valet. De har ett starkt varumärke i branschen, stort och kvalitativt nätverk, och samma höga tempo i sin affärsutveckling som vi. Det här samarbetet kommer att visa att ett plus ett kan bli mycket mer än två,” säger han.

Partnerskapet är ett samarbete mellan bolagen, men också en investering från Hamdija Jusufagics sida. Han investerar via sitt bolag Silax Group AB i Empear. Han tar därmed också plats i Empears styrelse.

”Empears metod för att kartlägga kod är helt unik och saknar i dagsläget verkliga konkurrenter. Detta tillsammans med att jag tydligt ser hur våra bolag kan dra nytta av varandra för att hjälpa företag kvalitetssäkra sin mjukvara, gör Empear till en mycket intressant investering,” säger Hamdija Jusufagic.