Ta molnet till marken för att lyckas

Lokal närvaro med hjälp av kompetenta partner är A och O för att kunna bidra till kundernas digitala transformation.

Ta molnet till marken för att lyckas 1
Jakob Dock, Partneransvarig i Norden för Oracle

Ett nytt molncenter i Stockholm i samarbete med Arrow är ett viktigt led i det arbetet, skriver Jakob Dock, Partneransvarig i Norden för Oracle.

Att molnet är vägen framåt för modern IT och digitalisering lär de flesta vara ense om i dag. Men det finns fortfarande saker att reda ut vad gäller hur man ska gå till väga. Den första gäller ett motsägelsefullt faktum: även om vinsten med molnlösningar till stor del ligger i storskalighet och geografiskt oberoende så vill det till kontakter på individnivå och lokal närvaro för att lyckas fullt ut.

Eller för att tala klartext: ett medelstort svenskt företag som gör en molnsatsning nöjer sig inte med en supportkontakt per telefon med någon som sitter i Kalifornien, i Indien eller på Irland. På Oracle har vi insett det här och lägger kraft på lokal närvaro för att sprida våra molnlösningar. Därför har vi tillsammans med Arrow öppnat ett molncenter i Stockholm, eller ett ”Cloud Center of Excellence” som är den formella benämningen.

Det nya molncentret gör att Arrow blir en viktig del av Oracles kontaktyta mot partner och kunder. Oracle finns med i bakgrunden för att erbjuda det stöd och den kunskap som behövs. Det är trots allt Oracles molnlösningar, Oracle Cloud, som står i centrum för satsningen. Från ett Oracleperspektiv är Arrow en mycket intressant partner. Det handlar om en så kallad VAD (Value Added Distributor) med ett eget, sofistikerat nätverk av partner. Arrow är har drygt 20 000 anställda och en stark närvaro i Sverige och utgör ett utmärkt exempel på den förändring som IT-branschen går igenom för närvarande. Från att en gång ha varit en traditionell distributör bidrar Arrow allt mer i projekten hos slutkunderna.

Med Oracles produkter, tjänster och kompetens, i samverkan med Arrow och dess partner som fundament utgör centret i Stockholm spjutspetsen i en molnsatsning med tonvikten på lokal närvaro.

Molncentret har flera syften:

– Utbildning och utveckling av molnpartner för Oracles räkning.

– Utvärdering av nya molnpartner för Oracle.

– Möjligheter för partner att demonstrera Oracles molnlösningar för kunder, på egen hand eller i samarbete med Oracle.

– Fokus på innovation och nya molnlösningar, inte minst för att underlätta kunders digitalisering och transformation till moderna IT-miljöer.

Det är inget självändamål att satsa på molnlösningar, utan ett nödvändigt steg i den digitalisering som alla eftersträvar. Den nödvändiga transformationen kan inte genomföras enbart genom att börja använda molntjänster, utan det handlar om en genomgående förändring som inbegriper leverantörer som Oracle, olika typer av partner som Arrow och, framför allt, kunderna själva.

Eller för att uttrycka det enkelt: det krävs ett ramverk för att leverantörer med partners hjälp ska kunna få ut nya innovativa lösningar till kunder.

Ramverket kan beskrivas som en trestegsraket som bygger på samarbete mellan alla inblandade aktörer, inklusive kunderna:

  1. Marknadsnärvaro. Med hjälp av distributörer som Arrow som bidrar med värde kan Oracle nå ut på marknaden. Det här gäller inte minst för att nå mellanstora kunder.
  2. Lösningsfokus. Oracle arbetar tillsammans med partner för att kunna erbjuda de molnlösningar som kunderna vill ha.
  3. Digital transformation. Tillsammans med lämpliga partner kan Oracle investera i satsningar för att genomföra digital transformation hos kunderna.

Kort sagt, vi måste tillsammans ta molnet till marken för att lyckas.