TargetEveryOne – Tecknar avtal med norska Telenor

Genom överenskommelsen ger TargetEveryOne en icke-exklusiv rättighet till Telenor att marknadsföra, distribuera och återförsälja TargetEveryOnes erbjudanden på den globala marknaden både via Telenors återförsäljarled och direkt till slutkunderna.

TargetEveryOnes erbjudanden kommer finnas tillgängligt på den nya Cloud Service-tjänst som Telenor har under uppbyggnad och som kommer att lanseras under första kvartalet 2017.

Telenor har sammanlagt 211 miljoner telefonabonnenter på 13 olika marknader i Europa och Asien. 35aa6c6

”Detta är tveklöst ett genombrott för TargetEveryOne som bolag och för våra erbjudanden i synnerhet. Avtalet har föregåtts av en omfattande procedur där våra produkter och tjänster utvärderats grundligt och slutligen blivit godkända”, säger Jan Benjaminson, CEO i TargetEveryOne AB.

”Marknaden för traditionella SMS-tjänster är under förändring”, fortsätter Jan Benjaminson. ”Vi ser hur de kunder som använder SMS-tjänster förväntar sig ett betydligt bredare tjänsteinnehåll än vad många av våra konkurrenter kan leverera. Marknaden vill ha fler tjänster som dessutom kan lanseras på en internationell marknad.”

”Telenor satsar på att kunna erbjuda enkla, digitala cloudlösningar till små och medelstora företag. TargetEveryOne passar utmärkt in i detta med sina produkter”, säger Björn Martin Worsöe, CEO för Telenor Business Internet Service AS. ”Sättet att marknadsföra sig och kommunicera med slutkunderna är under förändring och vi ser att en helt annan interaktivitet är under framväxt och med det nya sätt att analysera aktiviteterna”.

Post Comment