Teknik och data räcker inte
Hem Teknik Teknik och data räcker inte

Teknik och data räcker inte

Publicerat av: Redaktionen

Företagen behöver etablera en datakultur för att lyckas

Tillgången till enorma mängder data innebär stor potential

Teknik och data räcker inte – företagen behöver etablera en datakultur för att lyckas

Fredrik Holmgren, Sverigechef Tableau Software

och kan leda till helt nya innovationer, affärsmöjligheter och effektiviseringar.

Men det verkliga värdet av data nås först när vi verkligen förstår och kan agera på den.

Genom åren har det samlats allt mer data om kunder, marknaden och den egna verksamhetens prestanda. Det har investerats i kostsamma system och kämpats för att attrahera analyskompetens.

Så varför resulterar det oftast i små verksamhetsförändringar, snarare än banbrytande innovation? Och är vi ens medvetna om vilken utebliven potential vi går miste om?

Det börjar med ett behov av att stärka kontrollen eller förbättra effektiviteten i en del av företaget. Vi mäter och följer upp för att skapa oss en överblick. Ibland adderas ytterligare ett mätverktyg. Målet är att förbättra just den här parametern av verksamheten. Till exempel ett byggbolag som ska förbättra inköpsprocessen av material, eller ett serviceföretag som ska få koll på kundnöjdheten. Resultatet är en enskild förbättrad process – och här tar det ofta slut.

Det må ha fungerat hittills, men kommer inte att räcka när vi kliver in i 2020-talets verkligt datadrivna årtionde. Samtidigt konstaterar McKinseys nya mätning att avståndet mellan de framgångsrika och de som släpar efter i sin dataanvändning bara växer. Där i ligger den outnyttjade potentialen.

Visst, vissa svenska företag gör fantastiska saker med sin data – med Spotify, Klarna, Hexagon och Tobii som utmärkta exempel. Allt för många överskattar däremot sin förmåga att hantera och använda data som ett strategiskt verktyg i det dagliga arbetet. När dataanalys nu blivit en hörnsten i moderna organisationers verksamheter blir det viktigare att bygga en hälsosam och välfungerande datakultur. En kultur som på bred front förändrar sättet vi ser på och förhåller oss till data.

Varför misslyckas då så många företag med att skapa en datadriven kultur?

En dynamisk datakultur kan inte bara appliceras i en organisation och du kan heller inte tvinga fram den. En stark datakultur förändrar medarbetarnas mindset och behöver därför odlas och byggas brett – bortom specialisterna och avdelningen som jobbar med affärsutveckling – genom att integrera dataanalys i det som verkligen är affärsnära, vilket ökar medarbetarnas motivation och förståelse för att det är meningsfullt. Så att datahanteringen stödjer verksamheten, snarare än tvärt om.

Svenska företag riskerar att bli omsprungna i det egna innovationsarbetet och det krävs förändringar för att vi ska behålla vår konkurrenskraft över tid. En nyckel till att stärka förutsättningarna är att förstå betydelsen av att utveckla en långsiktigt hållbar datakultur som spänner över hela organisationen. Det görs inte över en natt. Däremot finns det fem gemensamma nämnare som är avgörande för om du kommer lyckas få utväxling på företagets förmåga att analysera och använda data.

  1. Kom ihåg: En datakultur är en beslutskultur

Hantera inte dataanalys som ett experiment eller en övning i att samla storskaliga data för sakens skull. Det grundläggande syftet med att samla, analysera och applicera insikter är för att fatta bättre beslut.

  1. Det börjar högst, högst upp

Det räcker inte med att VD och styrelse ger tumme upp till initiativet att bygga en sund datakultur. De måste hänge sig satsningen och implementera det i företagets strategi. Utvecklingen sker i ett ständigt pågående samtal mellan chefer och de som leder datainitiativen i verksamheten.

  1. Demokratiseringen av data

Många medarbetare i moderna organisationer uppskattar och blir engagerade av data. För att skapa förutsättningar för initiativ som kommer nedifrån upp behöver du tillgängliggöra data på ett enkelt sätt.

  1. Bejaka viss risk – det lönar sig i längden

Ett företag med effektiv datakultur är medveten om risken i att vissa datadrivna initiativ blir fel, eller inte ger önskad effekt. Samtidigt är det viktigt att sätta upp tydliga riktlinjer för vad som är affärskritiskt och därmed inte får riskeras. På så sätt skapas en kultur där smart användande av data uppmuntras, samtidigt som det görs på ett ansvarsfullt sätt.

  1. Nyckelpersoner som katalysatorer

För att skapa en ihållande effekt i datakulturen krävs det att nyckelpersoner synliggörs som ledare och ambassadörer för förändring. Både de som arbetar med dataanalys och de som är mer analogt lagda behöver se värdet av initiativen. Därför är nyckelpersoner som kan möta och entusiasmera både sorter viktiga för att nå framgång.

I takt med att fler och fler svenska företag inser att det finns en enorm outnyttjad potential i hur man arbetar med dataanalys, kommer behovet av att stärka dataanalysförmågan på en kulturell nivå att öka. Det är dock lätt att falla tillbaka i gamla vanor, eftersom alternativet verkar för riskabelt. För att lyckas behöver vi ställa om inställningen och företagets mindset till att agera datadrivet. Chefer behöver leda genom konkreta exempel, genom att själva anamma nya vanor och att skapa en förväntan i teamen för vad det innebär att basera beslutsfattandet på data.

Fredrik Holmgren,

Sverigechef Tableau Software

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>