Tele2 näst bästa svenska bolag i Equileaps globala jämställdhetsranking

Tele2 AB  placeras på 35:e plats bland över 3 500 bolag i Equileaps ”2019 Gender Equality Global Ranking & Report”.

Tele2 näst bästa svenska bolag i Equileaps globala jämställdhetsranking 1
Karin Svensson, HR-direktör på Tele2

Därmed rankas Tele2 näst högst bland samtliga svenska bolag och tredje högst bland telekombolag globalt.

Equileap har utvärderat över 3 500 bolag utifrån kriterier, tillexempel könsfördelning bland ledare och medarbetare, kompensation, balans mellan privat- och arbetsliv, policys som främjar jämställdhet, transparens och ansvarstagande.

– Det är glädjande att se hur vårt långsiktiga arbete för mångfald placerar oss bland de främsta bolagen i världen. Trots det har vi fortfarande mycket arbete kvar framför oss, speciellt när det kommer till en bättre balans bland medarbetare i Sverige. Tidigare i år slog vi fast ambitionen att uppnå en jämn könsfördelning i den svenska organisationen inom tre till fyra år, säger Anders Nilsson, vd på Tele2.

– Tele2 har kommit långt på flera områden, som till exempel kompensation, balans mellan privat- och arbetsliv, policys och transparens. För att nå en jämnare könsfördelning har vi också lanserat sexton initiativ specifikt för vårt arbete i Sverige. En nyckelåtgärd har varit att ändra våra rekryteringsprocesser för att hitta och inkludera fler kvinnliga kandidater. Just nu är 60 procent av våra nyrekryteringar i Sverige kvinnor, säger Karin Svensson, HR-direktör på Tele2.

Enligt Equileaps rapport är Tele2 ett av endast tre svenska företag som har skrivit under FN:s ”Women’s Empowerment Principles”.