Tele2: ”Vi kommer aldrig att konkurrera med våra partner inom M2M”

Under ett event i Stockholm talade Tele2 om hur operatören satsar framåt inom M2M. Det starkaste budskapet var att man är helt beroende av partner för att lyckas.

Tele2 har dröjt, men nu är de på banan. Den som alla pratar om och där det enligt Cisco ska gå att generera 19 000 miljarder dollar fram till 2020 (eller vad de nu menar). Säga vad man vill om den siffran men sakernas internet, som det handlar om, står inför en rejäl tillväxt. Och Tele2 har visserligen inte varit helt frånvarande, men har fram tills nu inte presenterat någon samlad satsning inom området.

Rami Avidan, Tele2 Global M2M Solutions
Rami Avidan leder Tele2s satsning på sakernas internet inom Tele2 Global M2M Solutions.

Idag presenterar alltså Tele2 sin nya affärsenhet M2M Global Solutions, med chefen Rami Avidan, under ett event i Stockholm. Och även om affärsenheten har funnits sedan i slutet av förra året är det först nu man gör ett rejält avstamp och talar om hur man vill arbeta med partner.

Koncernens storchef Mats Granryd inleder med att konstatera att vi är i ”the very very beginning” av det han kallar datarevolutionen – och då avser mobildata.

Mobildata blir huvudaffären

Den nya affärsenheten må vara liten idag, men Mats Granryd räknar med att mobildata kommer att bli operatörens viktigaste ben framöver.

Han och senare även Rami Avidan var mycket noga med att understryka att det här inte är något de tänker eller kan göra själv. För att lyckas inom sakernas internet krävs partnerskap, både med teknikleverantörer och med lösningsutvecklare och återförsäljare.

Wipro blir en av Tele2:s huvudpartner inom området och därmed integratörens förstahandsval i Europa när det gäller mobil kommunikation. Men man söker givetvis flera att jobba tillsammans med. Och ordet ”med” poängterades flera gånger under presentationerna.

– Vi kommer inte att sälja det här genom er, utan tillsammans med er. Det är avgörande för att vi och ni ska bli framgångsrika, sa Rami Avidan.

Att man gått samman med Wipro ska inte tas som en indikation om vilken typ av partner man föredrar. Det handlar inte om stora volymer eller storlek över huvud taget. Det handlar om att kunna skapa värde, förklarade Rami Avidan.

Tre typer av partner

Partnerprogrammet riktar in sig mot tre typer av aktörer varav systemintegratörer och värdeadderande återförsäljare är en. De övriga två är teknologipartner och något Tele2 kallar MIVA, M2M Internet of Things Vertical Alliances. Som namnet antyder handlar det inte om enskilda aktörer, utan om aktörer som samarbetar tillsammans inom specifika marknadssegment.

Utöver Wipro har Tele2 också gått samman med Jasper Wireless, CSL Dualcom, Sim Services och Telefonica.

Jasper Wireless tillhandahåller väsentliga delar av infrastrukturen som krävs för att bygga M2M-lösningar – ”M2M ställer helt andra krav på tekniken än röst”, poängterade Rami Avidan, CSL Dualcomm är duktiga på säkerhet. Partnerskapet med Telefonica är kanske inte helt självklart, med tanke på att de är konkurrenter. Men i det här fallet är tanken att de ska skapa en gemensam plattform mot fordonsindustrin.

Alla måste jobba tillsammans

Rami Avidan underströk vid flera tillfällen att det här ”är ingen one-man-show”. För att det ska fungera måste alla inblandade känna sina roller och veta var gränserna går. Det gäller inte minst Tele2 själva. Deras roll är och kommer alltid att förbli kommunikationen, To-delen i Machine To Machine.

– Vi kommer aldrig att konkurrera med våra partner. Andra operatörer kanske gör det genom att erbjuda egna end-to-end-lösningar till slutkunder, men vi kommer aldrig att göra det, försäkrade Rami Avidan.

Post Comment