Tele2s förvärv av TDC Sverige får godkänt

Den Europeiska kommissionen meddelar idag att de godkänner Tele2s förvärv av TDC Sverige för en köpesumma om 2,9 miljarder kronor. Tele2 arbetar nu för att slutföra affären innan månadsskiftet.

Förvärvet gör Tele2 till en starkare spelare inom det strategiskt viktiga företagssegmentet på den svenska marknaden. TDC Sverige är en framgångsrik leverantör av företagstjänster i Sverige, och förser både den offentliga sektorn och många svenska bolag med kompletta lösningar för sina kommunikationsbehov. TDC Sverige har en stark position inom attraktiva tele2finproduktsegment och en historik av att generera lönsam tillväxt. Detta ledde till nettointäkter på 3,4 miljarder kronor och en EBITDA på 0,4 miljarder kronor under 2015.

Allison Kirkby, koncernchef och vd för Tele2 AB, kommenterar: “Vi är mycket glada över att ha fått godkänt och kan fullfölja köpet av TDC Sverige. Förvärvet är helt i linje med vår strategi om att vara ledande i att skapa kundvärde för både konsumenter och företag. Affären ger oss möjlighet att expandera vårt utbud av kommunikations- och nättjänster på företagsmarknaden. För kunder och aktieägare kommer kombinationen av Tele2 och TDC Sverige skapa stort värde.”

Samuel Skott, vd för Tele2 Sverige, kommenterar: “Jag är verkligen glad över att nu kunna börja kombinera Tele2s och TDCs styrkor. Tillsammans kommer vi att vara en utmanare som kan erbjuda en betydligt mer omfattande produktportfölj. De unikt kompletterande företagsprofilerna gör det möjligt för oss att förse våra kunder med ännu större värde framöver.”

Som tidigare kommunicerat har styrelsen för Tele2 beslutat om en nyemission (”Företrädesemissionen”) om cirka 3 miljarder kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare, under förutsättning av godkännande från extra bolagstämma som hålls den 27 oktober. Köpet av TDC Sverige är inte villkorat av Företrädesemissionen då Tele2 har tillgängliga medel och befintliga kreditfaciliteter för att finansiera förvärvet. Som kommunicerades i samband med offentliggörandet av förvärvet av TDC Sverige, avser Tele2 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare för att bibehålla bolagets finansiella styrka. Företrädesemissionen är fullt garanterad och har stöd av Tele2s största ägare Kinnevik.

Post Comment