TeleComputing byter namn till Visolit.

Efter att ha förvärvat sju IT-företag under det gångna året, byter Nordens främsta aktör inom molntjänster namn.

TeleComputing byter namn till Visolit. 1“Marknaden förändras, kunderna har förändrade behov och vi har själva förändrats – därför byter vi nu även namn”, säger Visolits koncernchef, Terje Mjøs.

– Sedan starten 1997 har vi genomgått stora förändringar. Vi är både en pålitlig partner inom trygg IT-drift, hybrida molntjänster och den främsta rådgivaren inom digitalisering. Vi hjälper kunderna att se vilka möjligheter som finns, säger Mjøs.

I en konkurrensutsatt bransch vill Visolit stärka sin position som Nordens ledande IT-miljö för hybridmoln för små och medelstora företag.

– IT-branschen är tuff, och det växer fram nya företag hela tiden. Idag finns inte många IT-företag kvar från 90-talet, men vi står stadigt, säger Mjøs.

Under det senaste året har koncernen förvärvat sju företag och stärkt sin position som det främsta företaget i Norden inom hybrida molntjänster. Visolit växer snabbt och har utökat sin verksamhet till kunder inom den offentliga sektorn, stärkt sin branschkompetens och blivit en viktig partner för digital transformation på den nordiska marknaden.

Efter att ha utökat företaget med viktig ny kompetens och fler resurser samt stärkt tjänsteerbjudandet var namnbytet ett naturligt steg.

– Valet av namnet Visolit berättar något viktigt om vilka vi är, vart vi kommer ifrån och hur vi vill utvecklas framöver, förklarar Mjøs.

– Tillsammans löser vi kundens utmaningar. “We solve IT” helt enkelt – och därför valde vi namnet Visolit. Det är ingen slump att de första två bokstäverna i namnet är VI. Visolit ska vara kundens partner, och vårt motto är “Every challenge needs a partner”. Oavsett vilka IT-utmaningar som kunderna står inför ska Visolit vara partnern man föredrar. Det gäller både teknikutveckling, digitalisering och företagets väg till molnet, säger Mjøs.

Tar steget tillsammans med kunden

Fler och fler ser fördelarna med att ha en partner som kan tillhandahålla alla aspekter av IT-drift, -utveckling och -rådgivning.

– Varje dag ser vi hur viktigt det är för våra kunder att vi kan hantera hela kedjan med frågeställningar och utmaningar. Visolits långa erfarenhet, starka branschkunskap och närheten till de vi arbetar med är väldigt viktigt för våra kunder, betonar Mjøs.

– Företag behöver en partner som kan hjälpa dem när det är dags att ta klivet in i molnet och digitalisera sin verksamhet. I en allt komplexare värld blir våra IT-experter dirigenter som får alla behov och system att spela felfritt tillsammans,säger Mjøs.

Var först i molnet

Idag handlar det mesta inom IT-branschen om molntjänster. Och det var just Visolit som var först att börja arbeta med molntjänster i Norden. När företaget startade 1997 var de så tidiga med dessa tjänster att termen “molntjänster” inte ens var etablerad ännu. Teknikkoncernen har nu över 1200 anställda på 11 olika orter runtom i Norden, med en total omsättning på över 2,6 miljarder kronor år 2018. Koncernen levererar affärsvärde inom IT-drift, molntjänster, säkerhet och digitalisering till över 3000 kunder.

De förvärvade bolagen inkluderar Digisys, Keystep, 99X, LanTeam, Excanto och iBiz Solutions. Den sistnämnda har spetskompetens inom integrationer och kommer fortsätta under eget bolagsnamn.