TeleComputing förvärvar IT-mästaren

Sista arbetsdagen före julafton tecknade TeleComputing avtal om att köpa det svenska företaget IT-mästaren, som leverar paketerade molnlösningar till företag och offentliga verksamheter i Norden.

TeleComputing förvärvar IT-mästaren 1
Terje Mjøs, TeleComputings koncernchef

IT-mästaren har verksamhet i Örebro, Stockholm och Karlstad och därigenom stärker TeleComputing både sin närvaro i mellansverige och sin position inom offentlig sektor.

-Närhet till kund är en viktig princip för oss, och vi kan nu erbjuda bra geografisk täckning från Nordsjön till Östersjön.Tillsammans med ett förstärkt erbjudande för moderna hybrida molnlösningar, befäster vi positionen som den största leverantören av hybrida molntjänster på marknaden för mellanstora företag i Norden, säger Terje Mjøs, TeleComputings koncernchef.

-TeleComputings motto ”Every Challenge needs a partner” gäller inte bara för kunderna, utan även för oss. Vi kände att vi behövde en större organisation för att kunna utveckla våra kunder och fortsätta vår starka tillväxt. Det får vi genom TeleComputing, som har visat en stark tillväxt och en bra framtid för både oss och våra kunder, säger Martin Börjeskog, delägare i IT-mästaren.

TeleComputing expanderar i takt med den digitala transformationen och har under 2018 köpt sex andra företag. Förvärven av 99X, Keystep och Digisys i Norge samt LanTeam, Excanto och integrationsspecialisten iBiz Solutions i Sverige är centrala för TeleComputings planer på ytterligare tillväxt med bättre marknadsposition, utökad tjänsteportfölj, geografisk närvaro och kompetens som resultat.

-Samtidigt som kunderna vill öka användandet av molntjänster, önskar de mer hjälp och råd på vägen. Vi märker också större efterfrågan på utmärkta integrationslösningar och säkerhetstjänster, och målet är att ha det starkaste erbjudandet inom hybrida molntjänster som plattform för digital transformation. Med vår starka erfarenhet och kompetens är kunderna väl rustade för framtida affärsmöjligheter, fortsätter Mjøs.