TeleComputing köper It-företaget LanTeam

TeleComputing har tecknat avtal om att köpa systemintegratören Lan Team, ett ledande företag på IT-infrastruktur i Västsverige.

TeleComputing köper It-företaget LanTeam 1
Terje Mjøs

LanTeam stärker vår rådgivningskapacitet ytterligare och vår förmåga att vara en «one-stop-shop» leverantör, något som är viktigt för att våra kunder ska dra nytta av möjligheterna i en allt mer digitaliserad värld. Med LanTeam får TeleComputing ett starkare fäste i västra Sverige, och vi tar ytterligare position inom offentlig sektor där LanTeam är starka, säger koncernchef Terje Mjøs.

LanTeams «stand-alone» IT konsulttjänster er ett viktigt tillskott till TeleComputings tjänste- och produktportfölj. Konsulterna tar hand om servermiljöer, installerar nätverks- och kommunikationslösningar och bidrar med ROI-analyser till kunderna. Konsulterna har också en hög och eftertraktad kompetens på brandväggar, lastbalansering och säkerhet.

LanTeams konsulter kommer utöka vår kompetensportfölj på ett utmärkt sätt, och är efterfrågat hos våra kunder, understryker Mjøs.

LanTeam är en leverantör av IT-lösningar till offentliga och privata verksamheter.

Företaget erbjuder först och främst olika produkter och tjänster för åtkomst till hybrida molntjänster och andra former av IT-infrastruktur.

LanTeam är experter på rådgivning, administration och konfiguration av kundens behov knutet till klienter, mobiler, skärmar och övrig kringutrustning. Kunder kan få hela «livscykeln» för sina enheter via TeleComputing – inklusive drift och administration av enheterna och kundservice. LanTeam erbjuder också logistiktjänster, licenshantering och printlösningar och integrerar inköpslösningar och fakturahantering med kundens processer och system.

Verkställande direktör hos LanTeam, Anders Filipsson, är nöjd med att LanTeam blir en del av TeleComputing. – Vi har nöjda kunder, men vill erbjuda våra kunder ännu fler valmöjligheter. I tillägg ser vi stora fördelar med at bli en del av en större kompetensmiljö både på molntjänster, migrering till molnet, konsulttjänster och integrationer. Dessutom är TeleComputing ett bolag i stark tillväxt och med spännande framtidsplaner som passar bra med vart vi vill som företag, säger Filipsson.

LanTeam erbjuder också uthyrning och försäljning av IT-produkter, och återförsäljer produkter från leverantörer som Hewlett Packard, Microsoft, 3 Step IT och Dell med fler.

Lifecycle Management på alla enheter och konsulter med eftertraktad expertis stärker TeleComputing som en «One stop shop» leverantör. När kunderna också kan få produktbehovet täckt inklusive finansieringslösningar, blir detta en god mix som ger våra kunder stor nytta.

LanTeam har både små och stora kunder, och flera offentliga kunder i sin portfölj. De har 42 anställda och omsatte för 280 miljoner SEK under FY2017/18.

Med uppköpen av LanTeam, Keystep och 99X, i tillägg till iBiz och Digisys som meddelats tidigare i år, kommer TeleComputing på proforma fullt år bas omsätta drygt 2,3 miljarder NOK och ha ca 1.000 anställda fördelat på 9 orter i 4 länder.

Avtalet är inte slutligt förrän Konkurrensverket har godkänt transaktionen. Köpeskillingen är inte angiven.