Telekomnyheterna leder samtal om 5G mellan Anders Ygeman och Haval van Drumpt

Hur kommer 5G att utveckla vårt samhälle och vilka utmaningar kommer vi att möta på vägen?

Telekomnyheterna leder samtal om 5G mellan Anders Ygeman och Haval van Drumpt 1
Haval van Drumpt, vd på Tre Sverige, Mats Roesgaard Sjödin, chefredaktör Telekomnyheterna och Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, samtalar på Framtidsarenan om hur 5G kan förändra samhället.

Och vad är det som gör att just den här teknikövergången engagerar så många och så mycket? Några av svaren får du i Framtidsarenans samtal mellan Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, och Haval van Drumpt, vd på Tre Sverige, lett av Telekomnyheternas Mats Roesgaard Sjödin – tisdagen den 16 juni kl. 13.00.

Sällan har en teknikövergång varit så omdebatterad. En kombination av möjligheter och innovation, men också utmaningar för stater och telekomindustrin och för acceptans hos en bredare publik. Varför är det så? Hur hittar vi en väg framåt och hur hanterar vi andra frågor som att Sverige ligger efter andra länder gällande utrullningen av 5G?

För många är det ännu oklart vilka samhällsbärande funktioner som kommer dra flest fördelar av ett 5G-nät eller hur lång tid tar det för användarna innan de faktiskt kommer att uppleva tekniken på riktigt.

Mats Roesgaard Sjödin, chefredaktör för Telekomnyheterna och med mångårig erfarenhet från telekombranschen leder samtalet mellan energi- och digitaliseringsministern Anders Ygeman och Tres vd, Haval van Drumpt.

Ur programmet, tisdagen den 16 juni kl. 13-13.30

Hur kommer 5G utveckla vårt samhälle?
Hur väl positionerat är Sverige jämfört med andra länder gällande utrullningen av 5G? Hur ser regeringen på att Sverige ligger efter? Vikten av telekommunikation har visat sig större än någonsin under pandemin. Men i vilken grad kommer 5G göra det ännu bättre? Vilka samhällsbärande funktioner lär dra flest fördelar av ett 5G-nät?

Medverkande:
Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister
Haval van Drumpt, vd på Tre
Mats Roesgaard Sjödin, chefredaktör Telekomnyheterna