Telia går in i två nya digitaliseringssamarbeten – Urban ICT Arena och Drive Sweden

I samband med Kista Mobility Week meddelar Telia att de gör ledande aktörer inom näringsliv och offentlig sektor sällskap som ny deltagare i samarbetena Urban ICT Arena och Drive Sweden, för att stötta innovation och utveckling av hållbara smarta städer.

Telia kommer bidra med kompetens och infrastruktur inom ICT-området för att kunna testa ny teknik och nya tjänster, som t.ex. smart kollektivtrafik och självkörande fordon.ladda ned (9)

– Det är när vi samlar våra gemensamma kunskaper, erfarenheter och tekniker i värdeskapande nätverk som vi kan ta digitaliseringens möjligheter från ritbordet till verkligheten. Därför är samarbeten som Urban ICT Arena och Drive Sweden viktiga och där vi kommer bidra med våra digitala motorvägar och unika kompetens inom ICT-området, säger Mats Lundbäck, Chief Technology Officer (CTO) på Telia Sverige.

Urban ICT Arena är en öppen arena i IT-intensiva Kista för samverkan och teknisk utveckling och integration i urbana miljöer där digitaliseringens möjligheter för samhällsutveckling kan utvecklas, testas och demonstreras. Arenan består av en omfattande teknisk infrastruktur, skyltfönster, mötesplatser, projektdatabas samt en rad olika projekt. Syfte med arenan är att borga för hållbara städer, stärka innovationskraft och framtida arbetstillfällen. Grundare är bland annat Swedish ICT, Stockholm Stad och Ericsson. Telia går in som Supporting Partner och kommer bygga ett WiFi-nät som omfattar hela arenan i Kista. Företaget kommer även testa nya tjänster i arenan.

Drive Sweden är ett nationellt strategiskt innovationsprogram som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas, med flera ledande företag och institutioner som partners, t.ex. Volvo Group, Volvo Cars, Ericsson, Chalmers och KTH. Programmet drivs av Lindholmen Science Park i Göteborg, och omfattar även bl.a. Trafikverket, Transportstyrelsen, Göteborgs och Stockholms stad, samt andra aktörer inom fordonsindustrins ekosystem. Syftet med programmet är att förändra samhällets synsätt på mobilitet och fokuserar på hur fordon ska fungera i en digital och uppkopplat värld och som en del av utbyggnaden av smarta städer. Deltagarna i programmet samarbetar för att realisera dess möjligheter, men även utmaningar. Det kan till exempel handla om trafiksäkerhet, anpassning av infrastruktur och lagstiftning som behöver uppdateras. Även här kommer Telia bidra med sina nät, men även IoT-tjänster.

– Samarbetena är en viktig testbädd för nya tekniker, t.ex. 5G, nästa generationsmobilnät. Särskilt eftersom utvecklingen av den smarta och hållbara staden innebär att alltmer av den urbana miljön kopplas upp och kopplas ihop i sakernas internet (IoT), som t.ex. fordon, trafikljus och trafikhanteringssystem. Det ställer höga krav på den digitala infrastrukturen och då särskilt näten som dess ryggrad, avslutar Mats Lundbäck.

Post Comment