ThorenGruppen väljer Caperios utskriftstjänster

ThorenGruppen har genomfört en upphandling gällande utskrift och kopiering , vilken leddes av Richard Bagger, strategisk inköpare hos kunden.

ThorenGruppen hade tidigare ett långt samarbete med en av de större copytillverkarna. Erfarenheten från detta avtal har format hur kunden såg på ThorenGruppen väljer Caperios utskriftstjänster 1framtidens samarbete och utformning av det nya avtalet. Genom samarbetet med Caperio kommer parametrar som säkerhet, managering och miljö samt maskinparkens ”uptime” att förbättras.

Under de kommande fyra åren kommer Caperio hjälpa ThorenGruppen med utbyte av skrivarenheter och att skapa kontroll över kostnader, volymer och dessutom proaktivt förse kunden med policys. Detta sammantaget medför att Caperio blir en partner mer än en leverantör av utskrifter.

Avtalet omfattar ca 150 enheter på lika många orter i Sverige och värdet beräknas till 15 MSEK.