Tiden har kommit för flash-datacenter att bli verklighet

I vårt hörn av lagringsbranschen har idén om ett datacenter med enbart flash-lagring diskuterats under lång tid.

Trots det är det ännu en bra bit kvar innan det kan bli verklighet. Även om flash är en idealisk lösning för tillämpningar och data som kräver snabb och ofta återkommande åtkomst har tekniken ansetts vara för dyr för att utnyttjas för djupare data och tillämpningar som inte är Tiden har kommit för flash-datacenter att bli verklighet 1affärskritiska. Nu ser vi dock en ljusning där affärsmässiga och tekniska hinder för datacenter med enbart flash kan vara på väg att  övervinnas.

Gartner förutspår att 25 procent av alla datacentra kommer att utnyttja flash-lagring till 2020. Det är förväntansekonomins snabba tillväxt som bäddar för de nya möjligheterna för flash-datacentret. Förväntansekonomin är samlingsnamnet för hur konsumenter med teknikens hjälp förväntar sig att få tillgång till tjänster och information när som helst och var som helst. Den sätter en enorm press på företag att leverera sömlösa upplevelser och skapar samtidigt enorma möjligheter för de som kan leverera mot dessa förväntningar. Uber och AirBnB är två typiska företag som uppkommit ur, och som kapitaliserar på, förväntansekonomin. De har byggt sina företag kring snabbhet och smidighet vilket genomsyrar allt från kundupplevelsen till hur de hanterar data och sin tekniska infrastruktur. Flash-lagring skapar möjligheter tvärs över hela verksamheten för dessa företag. Tekniken är pålitlig och kostnadseffektiv samtidigt som den skapar en stabil grund för deras appar, som utnyttjas extremt mycket. Tekniken kräver dessutom mindre energi och utrymme vilket gör att företagen snabbt kan driftsätta ett flash-datacenter på en ny plats för att fortsätta utveckla verksamheten.

När det gäller grundläggande datacenterekonomi blir Flash allt billigare att köpa, vilket eliminerar det hinder som den jämförelsevis låga kostnaden för hårddiskar (HDD) under lång tid har inneburit. Flash har alltid representerat besparingar i OPEX – lägre energiförbrukning, utrymmes- och underhållsbehov. Detta gör Flash till det självklara valet för primärlagring.

När det gäller teknik har Flash, som en gång utformats för extrem prestanda, kontinuerligt vidareutvecklats under de senaste åren med nya egenskaper såsom deduplicering, komprimering, bättre skalbarhet, ökad prestanda och kryptering. Denna utveckling har gjort flash-lagring till en hållbar lösning för ett ständigt växande antal tillämpningar och behov. Just tillämpningar är dock något som kan vara ett hinder för flash-datacentret. Det finns fortfarande ett stort antal tillämpningar för vilka Flash inte anses vara ett värdefullt alternativ på grund av deras icke-kritiska natur.

Tidpunkten för flash-datacentret verkar trots det vara här. Utöver Gartners prognoser om den snabba tillväxten för flash-datacenter är dessutom IDC optimistiska. De meddelade nyligen att den globala Flash-baserade array-marknaden växte till 113 miljarder dollar under 2014. Under det andra kvartalet 2015 växte flash i EMEA med 101 procent jämfört med året innan.

Varför skulle inte flash-datacenter bli verklighet? Företag bör tita närmare på flash eftersom tekniken kan skapa fördelar för alla typer av verksamheter.

Blixtsnabb tillgång till data

Flash-teknik i datacentret gör all data och alla tillämpningar, oavsett om de är affärskritiska eller inte, tillgängliga omedelbart. Du slipper väntan, bortslösad tid och frustration. Detta eftersom förväntansekonomin leder till att fler tillämpningar inom verksamheten börjar betraktas som verksamhetskritiska, från webbhotell till CRM-system, vilket gör att pålitlig prestanda blir ett måste och endast kan levereras med hjälp av flash-lagring. Och lägger du där till den ökande användningen av virtualisering med allt fler samtidiga instanser av de affärskritiska tillämpningarna så blir omedelbar tillgång ännu viktigare.

På datacenternivån kommer en homogen flash-implementering inte bara förändra vad som finns i datacentret utan också hur det utformas. Flash-teknikens mindre storlek och lägre behov av kylning innebär att det finns möjlighet att sänka driftkostnaderna för datacenter samtidigt som företag kan köra sina tjänster från mindre lokaler. Detta kan ge möjlighet att minska lokalkostnader eller låta företag utnyttja ytorna på ett mer produktivt sätt.

Sist men inte minst, flash-lagring är grönare tack vare lägre energiförbrukning och då enheterna håller lägre temperatur än motsvarande mekaniska hårddiskar har flash mindre behov av kylning i datacentret. Dessa faktorer ger tillsammans en betydligt lägre miljöpåverkan, och lägre kostnader, för datacentret.

Med alla dessa fördelar blir frågan varför företag inte migrerar till ett flash-datacenter? Det är mindre, det är billigare i drift och allt mer även i inköp, det är grönare, det är redo för dina IT-tillämpningar och ditt data. Det är het enkelt den bästa lösningen för företag som vill rida på förväntansekonomin. Det enda som stoppar oss är rädslan för att vara den första som hoppar på tåget. I förväntansekonomin värderas snabbhet och tillförlitlighet, och flash-datacenter kan leverera båda långt mer effektivt än vad mer traditionella datacenter kan. Vi kan vara oroliga men den första att gå vidare med flash-datacenter kommer att skörda stora konkurrensfördelar.

Post Comment