Tieto först i Norden med att flytta Oracle-databaser till molnet

tietoTieto lanserar idag en ny molntjänst för affärskritiska databasmiljöer. Den automatiserade lösningen ger snabbare utbyggnad av nya databasmiljöer och minskar relaterade kostnader med upp till 50 procent. Tieto är den första leverantören i Norden att erbjuda Oracle-databaser som molntjänst.

moln-220x124Tieto Dynamic Landscape för databaser innebär ett nytt och flexibelt sätt för företag och organisationer att hantera Oracle-databaser, ett av de mest använda databassystemen i världen. Genom automatisering och standardisering kan organisationer förbättra sin effektivitet och sänka sina kostnader. Pilotkunder som använt tjänsten har kunnat halvera sina kostnader för hantering av databasmiljöer.

– Tieto Dynamic Landscape kommer att förändra det sätt som stora företag och organisationer hanterar sina databaser på. Mängden data som skapas växer dag för dag och för att kunna hantera och analysera
det krävs databasmiljöer som är skalbara, tillförlitliga och säkra. Den nya molnbaserade lösningen kommer att minska kostnaderna, göra det enklare för våra kunder och samtidigt förbättra deras förmåga att möta nya affärsbehov, säger Hanna Leino, produktchef för den nya tjänsten på Tieto.

Lösningen är en del av Tietos it-driftstjänster (Managed Services) och utgår från Tietos säkra datacenter i de nordiska länderna. Den baseras på en skalbar modell (pay per use), vilket innebär att kunden enbart betalar för den kapacitet som faktiskt nyttjas. Därmed kan resurser användas mer effektivt.

Lösningen sänker även lagringskostnaderna genom datakomprimering, vilket minskar kapacitetsbehovet med i genomsnitt 30 procent. Dessutom kan licenskostnader halveras med hjälp av en flexibel modell där i allmänhet färre licenser behövs.

Tieto Dynamic Landscape för databaser är det senaste tillskottet i Tietos växande utbud av digitaliserings- och molntjänster. Molntjänster är ett snabbt växande affärsområde på Tieto, och år 2020 förväntas cirka 80 procent av omsättningen inom Managed Services komma från molntjänster. Tieto är den största leverantören av molntjänster i Norden.

Läs mer om Tieto Dynamic Landscape för databaser på Tietos hemsida:
www.tieto.com/dynamiclandscape

Post Comment