Hem Nyheter Tieto Q2: Transformation av verksamheten för framtida tillväxt i fokus

Tieto Q2: Transformation av verksamheten för framtida tillväxt i fokus

Publicerat av: Redaktionen

Under årets andra kvartal har stort fokus lagts vid att påbörja implementeringen av Tietos nya strategi genom att införa en ny verksamhetsmodell.

Tieto Q2: Transformation av verksamheten för framtida tillväxt i fokus 2

Håkan Dahlström, Sverigechef på Tieto.

I juni offentliggjorde Tieto och EVRY sina planer att gå samman för att skapa Nordens ledande företag för digitala tjänster. Ett fördjupat samarbete med Ericsson tillkännagavs också, där Tieto tar över Ericssons verksamhet för forskning och mjukkvaruutveckling inom Radio Access Networks, RAN, vilket bäddar för en fortsatt starkt tillväxt och konkurrenskraft inom bland annat 5G, IoT och automatisering.

Tietos verksamhet växte med 1 procent i lokala valutor under årets andra kvartal. Det justerade rörelseresultatet för koncernen blev 34.0 (36.2) miljoner euro med en vinstmarginal på 8.4 (9.0) procent för kvartalet. Fortsatta valutaförändringar, samt det kortare kvartalet med färre arbetsdagar påverkade tillväxten med två procentenheter, samt vinstmarginalen med en procent. Tieto avsluter andra kvartalet med en stark orderstock på 1.8 miljoner euro.

– Under det andra kvartalet har vi lagt stort fokus på vår egen transformation och implementeringen av vår nya strategi genom att förändra vår verksamhetsmodell. Syftet med detta är att flytta fram våra positioner för att för att säkerställa att vi ligger i framkant avseende digitaliseringens möjligheter för våra kunder. Vi tillkännagav även sammanslagningen med EVRY, vilket är den mest betydande händelsen i Tietos historia. Nyheten väckte stort intresse från alla våra intressenter. Förändringen av vår verksamhetsmodell hade, i kombination med färre antal arbetsdagar, inverkan på lönsamheten under det andra kvartalet, något som var mest synligt inom affärsområdet Digital Experience. Affärsområdet Hybrid Infra visade en fortsatt god lönsamhet med 11 procent justerad vinstmarginal och 3 procent tillväxt. Företagets tillväxt var under det andra kvartalet 1 procent och en vinstmarginal på 8.4 procent. Sammantaget bidrar detta till ett ovanligt kvartal som inte svarar upp till vår långsiktiga ambition. Under kvartalet avslutade vi enligt plan vårt effektiviseringsprogram, vilket förväntas bidra med med cirka 15 miljoner euro under det kommande halvåret, säger Kimmo Alkio, VD och koncernchef på Tieto.

I juni tillkännagav Tieto och EVRY att företagen avser att gå samman för att bilda ett av de främsta digitala tjänste- och mjukvaruföretagen i Norden.

Med en sammansatt omsättning på närmare 3 miljarder EUR och med 24 000 anställda blir det kombinerade företaget väl positionerat att stötta såväl nordiska företag och organisationer som samhället i stort att öka den digital innovationstakten. De båda bolagen kompletterar varandra väl, både utifrån sin geografiska närvaro, som från ett kund- och erbjudandeperspektiv. Det kombinerade företaget får namnet TietoEVRY och kommer att stödja tusentals kunder inom såväl privat som offentlig sektor i mer än 90 länder.

Det kombinerade företaget kommer att kunna erbjuda heltäckande IT-tjänster för de nordiska marknaderna, inklusive lösningar inom hälsa och välfärd för offentlig sektor där omfattande nationella reformprogram väntas. Tieto och EVRY har starkt kompletterande verksamheter, erbjudanden och kompetenser inom områden som exempelvis konsulttjänster kring digitalisering, branschspecifik mjukvara och moln- och infrastrukturtjänster. Kombinationen resulterar även i ett starkt erbjudande inom avancerade Fintech-lösningar för den globala finansbranschen. Med mer än 5 000 digitaliseringkonsulter i Norden och 10 000 på global nivå kommer är det nya företaget väl rustat för att accelerera kundernas digitala transformation. Det nya företaget kommer att bli en av Nordens största arbetsgivare inom digitala tjänster och mjukvara.

Samgåendet behöver godkännas formellt av såväl båda företagens aktieägare som myndigheter på företagens marknader.

Sammanslagningen förväntas slutföras under det fjärde kvartalet 2019, eller senast under första kvartalet 2020.

– Vårt planerade samgående med EVRY har väckt stor uppmärksamhet bland företagets olika målgrupper, inte minst här i Sverige där vi efter sammanslagningen blir den ledande leverantören av digitala tjänster, med ännu bättre möjligheter att exempelvis erbjuda rådgivning kring digitalisering, samt starkare erbjudanden inom bland annat finansiella tjänster, moln och infrastrukturstjänster och mjukvaruutveckling, säger Håkan Dahlström, Sverigechef på Tieto.

– Under kvartalet har vi även haft glädjen att fördjupa vårt samarbete inom forskning och mjukvaruuteckling med Ericsson, vilket ligger helt i linje med vårt fokus på att hjälpa våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga med hjälp av bland annat 5G, IoT och automatisering. I syfte att ännu bättre stötta våra kunder har vi dessutom arbetat med att organisera oss för att komma närmare våra kunder med relevanta kompetenser, avslutar Håkan Dahlström.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information>>