Tillväxtverket väljer Zetup som ny IT-leverantör

Zetup får förtroendet att ansvara för Tillväxtverkets centrala IT-mijlö.

Målet med uppdraget är att ge Tillväxtverket en stabil, flexibel och kostnadseffektiv IT-miljö för myndighetens kritiska applikationer.zetup

Åtagandet innebär ansvar för hela Tillväxtverkets centrala IT-miljö och inkluderar allt från servers till lagring och interna nätverk. Infrastrukturen levereras som molntjänster från Zetups datacenters och ger Tillväxtverket en trygg, flexibel och skalbar IT-miljö. Omfattningen är ca 180 servers och 40TB lagring och består av både Linux och Windows servers.

För Tillväxtverket är det viktigt med en erfaren leverantör som både har stor förståelse för kritiska och komplexa IT-miljöer och samtidigt är flexibel och har förmågan att anpassa sig efter kundens verksamhet och dess behov.

Övertagande av driften är redan påbörjat och projektet skall vara genomfört under första kvartalet 2016. Avtalet löper över 5 år med option på ytterligare 2 år. Affärsvärdet utan optioner är uppskattat till minst 30 miljoner kronor under de första 5 åren.

Post Comment