Tintri förenklar lagringen för molnleverantörer

Datalagringstillverkaren Tintri introducerar ett nytt program för molnleverantörer. Tintri Cloud Service Provider Solution syftar till att förenkla molnleverantörers expansion genom att garantera prestanda, analysera användningen, möjliggöra utökat tjänsteutbud samt erbjuda finansiering så att lagringen kan utökas när verksamheten expanderar.

– En molnleverentör säljer vanligtvis virtuella maskiner. Eftersom Tintris lagringsenheter är byggda från grunden för virtuella tillämpningar är de särskilt väl lämpade för moln och tjänsteleverantörer, förklarar Peter Eriksson, teknikchef för Tintri i Norden.

tintri 3
Tintri introducerar ett nytt program för att hjälpa molnleverantörer med effektiv datalagring.

Molnleverantörer behöver tillförlitliga, skalbara och högpresterande lagringslösningar till infrastrukturen i molnet. De behöver kunna differentiera sina tjänster för att särskilja sig bland konkurrenterna på marknaden. De behöver även kunna skaffa tekniska lösningar på flexibla villkor så att de kan expandera. Tintri Cloud Service Provider Solution har utvecklats för att möta dessa behov.

Tintri Cloud Service Provider Solution inkluderar finansieringsalternativ som gör det möjligt för molnleverantörer att bygga ut infrastrukturen i takt med tillväxten, pay-as-you-grow, utan att riskera att investera i mer lagringsutrymme än vad som behövs.

Tintris lagringssystem är multitenant och kan enkelt delas upp i olika delar. Systemet har hög VM-densitet, högt kapacitetsutnyttjande och hög effektivitet, vilket förhindrar att kapacitet går till spillo utan att kunna utnyttjas. Varje virtuell maskin är isolerad för att eliminera störningar från varandra med Tintris egenutvecklade Quality of Service (QoS) på Vdisk nivå.  Ett skalbart lagringssystem med enkel och kraftfull automation med hjälp av Powershell och Rest API:er för alla lagringsoperationer och alla parameter ger möjlighet till tillväxt och kostnadseffektivitet. Dessutom kan prestanda och funktionalitet hos Tintri bibehållas utan särskild kompetens i datalagring.

Tintri Cloud Service Provider Solution gör det möjligt för molnleverantörer att erbjuda differentierade tjänster, exempelvis olika nivåer av datalagring med olika prestanda i samma lagringssystem med policies för att garantera tjänster och säkerhetsnivå för varje enskild virtuell maskin. Kunder kan även ansluta med eget subnät och på så sätt få en helt egen isolerad del av lagringsutrymmet.

Synlighet genom hela infrastrukturen på VM-nivå gör det enkelt för molnleverantören att ta betalt för lagringsresurser i förhållande till användning. Med synligheten kan man även enkelt felsöka och vidta åtgärd. Prediktiv analys, både historiskt och i realtid, ger möjlighet till kapacitetsplanering och mervärdesförsäljning.

– Varje molnleverantör letar efter unika konkurrensfördelar och Tintri kan ge de fördelarna. Molnleverantörer är en av Tintris snabbast växande kundgrupper. Våra kunder i segmentet använder Tintris datalagringssystem för att garantera hög prestanda, tillgänglighet, funktionalitet och kapacitetsuttnyttjande till sina kunder och för att enkelt kunna bygga nivåindelad datalagring baserad på policies istället för att använda olika fysiska lagringsplattformar för olika behov. Dessutom kan de enkelt identifiera möjligheter till mervärdesförsäljning och mäta användningen med realtidsanalys per VM. Tintris VM-medvetna lagringssystem har konstruerats för att ge mera värde från lagringen i virtualiserade miljöer och molnet är normalt en mycket virtualiserad tillämpning, säger Peter Eriksson.

Varje Tintri lagringssystem kan dessutom integreras med flera samtidiga hypervisors, inklusive VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Openstack samt RHEV.

För mer information om Tintris, besök Tintris hemsida.

Post Comment