Tintri lanserar nya lagringsenheter helt med flash

Tintri lanserar nya lagringsenheter helt med flash och med synlighet på VM-nivå. Därmed kan kunderna välja lagring med flash- eller hybridsystem, med gemensamt operativsystem, realtidsanalys och möjlighet att optimera arbetsbelastning över flera lagringsenheter.

Tintri lanserar även konvergerad infrastruktur, kallad VMstack, en serie lösningar tillsammans med utvalda partners för att erbjuda branschledande konfigurationer med server- och nätverkskomponenter.

Tintri T5000 är marknadens enda flashbaserade lagringsenhet där användaren kan se hela kedjan inklusive lagring, nätverk, server och den virtuella miljön och enkelt allokera resurser.

tintri

Tintri Inc, är den ledande tillverkaren av lagringsmedia för virtualisering och molnmiljöer med synlighet på VM-nivå, lanserar produktserien Tintri VMstoreTM T5000 All-Flash, som kompletterar den prisbelönta serien T800 Hybrid-Flash. Detta ger slutanvändare och tjänsteföretag möjlighet att välja den kombination av lagring och hypervisor som bäst motsvarar deras behov. Med de nya produkterna kan användare enkelt optimera virtualiserade miljöer med T5000 och T800 system, då båda har samma Tintri OS och realtidsanalys på VM-nivå.

Tintri lanserar även följande nya produkter:

  • Tintri OS 4.0 är ett nytt gemensamt operativsystem för plattformarna T5000 och T800.
  • Tintri Global Center (TGC) 2.1 kontrollerar och ger tillgång till analys på VM-nivå i realtid för mer än 100,000 virtuella maskiner, med möjlighet till åtgärd från en central punkt för upp till 32 lagringsenheter. TGC 2.1 utökar tillgängligheten och analysmöjligheterna i blandade miljöer med både Tintri VMstore All-Flash och Hybrid-Flash. Administratörer kan identifiera virtuella maskiner som kräver mycket flashminne, så att dessa enkelt kan flyttas till det helt flashbaserade systemet. Systemet kan också dynamiskt tilldela gruppolicy för dataskydd och garanterad tjänst. Det kan även utan avbrott överföra och behålla samma inställningar och polices när en virtuell maskin flyttas till en annan Tintri lagringsenhet.
  • Tintri VMstack™ Converged Infrastructure är branschens första konvergerade lösning med synlighet på VM-nivå. Detta ger användarna möjlighet att välja lagring med Hybrid-Flash eller All-Flash samt flera olika hypervisors, servrar och nä

Serien Tintri VMstore T5000 All-Flash inkluderar två modeller. VMstore T5060 och T5080, Dessa kan lagra upp till 5000 virtuella maskiner i ett utrymme på 2U och upp till 100,000 virtuella maskiner, 1 PB data och 4 miljoner IOPS i ett 42U rack. Serien är utvecklad för mycket stora databastillämpningar, analytiska arbetslaster och stora mängder av virtuella skrivbord som kräver förutsägbar databehandling, svarstider under millisekunden och hög kapacitet. T5060 har upp till 36TB kapacitet och T5080 upp till 73TB.

Den existerande serien T800 kommer att fortsätta att hjälpa företag som efterfrågar den bästa balansen mellan prestanda och pris, med samma synlighet på VM-nivån som T5000. Med 99% av lagringsmediets IO från flash så är T800 den idealiska plattformen för de flesta fallen av server-virtualisering, VDI, privata moln samt test och utveckling.

T5000 och T800 är de enda lösningarna i branschen som ger analys på VM-nivå i realtid och i historisk vy. Användare kan identifiera och åtgärda prestandan hos individuella virtuella maskiner i realtid. Kapaciteten i hela infrastrukturen kan enkelt administreras, liksom flera hypervisors, inklusive VMware vSphere, Microsoft Hyper-V, OpenStack eller Red Hat Enterprise Virtualisation.

– Vi hör ofta från företag att prestandan hos deras virtualiserade tillämpningar är avgörande för deras framgång, säger Ken Klein, CEO och ordförande vid Tintri.

– Många lagringstillverkare svarar på dessa utmaningar med att fokusera på hastighet och på vem som har mer eller mindre flash. Men det leder bara till tillfälliga lösningar. Tintri fokuserar på grundorsaken genom att utveckla lagringsmedia specifikt för virtuella tillämpningar. Med T5000 ger vi synlighet på VM-nivå med ett helt flashbaserat system och tillhandahåller en gemensam plattform tillsammans med våra hybridsystem så att kunder kan analysera och optimera sin arbetsbelastning.

– Tintri VMstore 5000 fulländar vårt sortiment av av lagringsenheter med synlighet på VM-nivå. Vi har nu Tintris hybrid-flash plattform som kör våra virtuella skrivbord och virtuella servrar och en alldeles ny T5000 All-Flash för att hantera konsolidering av våra mest krävande virtuella maskiner för databastillämpningar. T5080 ger snabbare svarstider än en millisekund för alla våra tyngsta tillämpningar, även under mycket högt kapacitetsutnyttjande. Vi utnyttjar alla fördelar av datalagring med synlighet på VM-nivån, stöd för flera hypervisors, garanterad tjänstekvalitet och realtidsanalys, säger Jeff Vilhelm, CTO på Envision Technology Advisors.

– Vi ser fram emot att kunna migrera våra kunders data till Tintri och konkret i realtid se den positiva förändringen i prestanda och kapacitet i Tintris gränssnitt utan att behöva utföra mystisk voodoo eller använda dyra programvaror från tredje part. Bara enkel inbyggd realtids och historisk analys av den virtuella miljön, precis som det skall vara, säger Magnus Österlund, Senior VMware, Cisco UCS Expert hos tjänsteleverantören Solid Park.

Tintri Vmstack Converged Infrastructure är branschens första konvergerade stack med synlighet på VM-nivå.. Den ger kunderna möjlighet till val av lagringsplattform, hypervisor, server och nätverksinfrastruktur. Tintri VMstack Partners kommer att kunna erbjuda ett brett utbud av testade integrerade lösningar för specifika tillämpningar inklusive:

  • Tintri VMstack för servervirtualisering; optimerad för servervirtualisering, baserad på VMware vSphere, Microsoft Hyper-V eller annan Red Hat Enterprise Virtulisation, dimensionerad för typiska virtualiserade serverapplikationer.
  • Tintri VMstack för VDI; optimerad för VDI, baserad på Vmware Horizon med View eller Citrix XenDesktop på supportade hypervisorplattformar, dimensionerad för flera olika antal användare och samtidig användning av skrivbordet.
  • Tintri Vmstack för privata moln; optimerad för privata moln baserade på VMware vRealize Suite, eller Openstack, dimensionerad för ett stort antal samtidiga arbetsprocesser med snabba förä

Kunder med VMstack lösningar från Tintri partners som inkluderar hårdvara från Cisco kan även dra nytta av Global Level 1 support (24×7) från Cisco.

– Det är spännande att ha blivit utvald som VMstack Converged Infrastructure Partner, säger Aaron Cardenas, CEO vid P1 Technologies.

– Vi byggde våra lösningar för VMstack med tanken att de skulle vara löst sammanfogade men tätt integrerade, för att göra det enklare för kunderna att installera, övervaka, underhålla och i förlängningen garantera tjänstenivåavtal. Med Tintri som lagringskomponenten kan användarna dra nytta av synligheten på VM-nivå genom hela infrastrukturen, så att de alltid är medvetna om sitt virtuella avtryck i hela miljön. Vår portfölj av lösningar för VMstack stöder allt från projekt på avdelningsnivå till företagsvida, storskaliga installationer.

 

Post Comment