Tintri släpper en ny version av sitt operativsystem med ökad instrumenterings- och automatiseringskapacitet

Tintri släpper en ny version av sitt operativsystem Tintri med utökad instrumenterings- och automatiseringskapacitet.

Dessa produkter förenklar driftsättningen och hanteringen av företagsmoln för organisationer och tjänsteleverantörer. Tintris webbtjänstarkitektur erbjuder smidighet och skalbarhet som inte står Amazon efter med säkerheten och kontrollen hos en molnplattform för företag.IT-Kanalen.se

IT-budgetarna fortsätter att omfördelas från den traditionella IT-infrastrukturen till molnet. En nyligen undersökning där 11 350 IT-ansvariga deltog och som genomfördes av IDC avslöjade att utläggen på offentliga moln under en treårsperiod väntas växa med 29,5 procent, medan investeringen i privata moln (lokala och värdlagrade externt) väntas växa med 51,5 procent. Under samma period väntas budgeten för traditionell IT sjunka med 18,8 procent.

”Mer än en tredjedel av Tintris kunder har byggt upp molnbaserade infrastrukturer med Tintri. De litar på att Tintri kan leverera en smidig apputvecklingsmiljö för DevOps och/eller en mycket skalbar och automatiserad infrastruktur för deras verksamhetskritiska program”, sade Ken Klein, VD och ordförande för Tintri. ”Det beror på att det bara är Tintri som ger organisationen möjlighet att lätt driftsätta och sedan riva ned tusentals virtuella maskiner på ett par minuter, och en molntjänstleverantör möjlighet att garantera prestandan för sina kunder genom att isolera enskilda virtuella maskiner och ha tjänstkvalitetsinställningar (QoS) per virtuell maskin.”

Arkitektur

Tintri är konstruerat för att stödja kraven ett modernt datacenter ställer. De viktigaste aspekterna av Tintris design är

  • Webbtjänstramverket: Tintri erbjuder ett styrplan för instrumenteringen av lagring till virtuella maskiner och annan abstrakt lagring. Användarna sätter samman nya appar genom att integrera Tintris webbtjänstarkitektur i sin infrastruktur och sedan lägga till funktioner genom att utnyttja Tintris REST-API:er.
  • Programmerbarhet på rätt nivå: Tintri erbjuder konkreta realtidsanalyser på rätt nivå för molnegna appar: VM, vDisk och behållare.
  • Autonom drift: Tintri tillhandahåller prestandaisolering på VM-nivå med automatisk och policystyrd tjänstkvalitet (QoS) för prestandaskikten. Tintri ger kunderna möjlighet att garantera appars prestanda automatiskt utan några handpåläggningar.
  • Skala: Tintris utskalade arkitektur fungerar som en enhetlig, federerad och löst kopplad lagringspool. Kunderna kan växa från en VMstore på 17 TB upp till 10 PB och 160 000 virtuella maskiner – utan att anställa ny IT-personal.
  • Integration av ekosystemet: Inbyggda funktioner och integration med VMware vCenter och Microsoft Systems Center ger insyn, hanterings- och analysmöjligheter i hela infrastrukturen, inte bara lagringen. Tintri stöder dessutom flera jämlöpande hypervisorer, nämligen VMware vSphere, Hyper-V, Citrix XenServer, Red Hat Virtualization och olika distributioner av OpenStack.

Automatisering

Förmågan att automatisera lagringsuppgifter har länge varit Tintris främsta kännetecken. Kunderna kan med Tintris hjälp hantera upp till 160 000 virtuella maskiner från samma centrala konsol. Administrationsarbetet minskas radikalt genom användning av automatiska policyer och programmet VM Scale-out. Denna dag utökar Tintri sin automatiseringskapacitet genom lanseringen av Tintri VMware vRealize Orchestrator Plugin. Tintris vRealize Orchestrator Plugin automatiserar många lagringsfunktioner, t.ex. ögonblicksbilder, kloning, replikering och hantering av kopierade data på VM-nivå. Kunderna kan integrera vRealize Orchestrator i VMwares administrations- och automatiseringssystem, t.ex. vRealize Automation och vCloud Director. Insticksprogrammet ger infart till Tintris funktioner åt administrations- och instrumenteringsplattformar på högre nivå.

”VMware vRealize Orchestrator gör det enklare att automatisera komplexa IT-uppgifter. Med sitt insticksprogram till vRealize Orchestrator utökar Tintri sin integration än mer med flera områden i VMwares produktsortiment”, sade Rob Smoot, vice VD för produktmarknadsföring på affärsenheten för molnhantering på VMware. ”Tintri fortsätter att göra det enkelt för våra gemensamma kunder att driftsätta sitt moln med nära kopplingar mellan VMwares virtualisering och molnautomatisering och Tintris VM-medvetna lagring.”

Stöd för behållare

Som ett led i det nya OS lansering introducerar Tintri stöd för behållare genom vSphere Integrated Containers, som levereras som en del av VMware vSphere 6.5. VMware vSphere Integrated Containers ger VMware-kunder möjlighet att stöpa om verksamheten i grunden med behållare utan att arbeta om hela infrastrukturen men med fördelarna av att få tjänstkvalitet (QoS) på behållarnivå och realtidsanalyser och prediktiva analyser.

Tintri meddelar även kommande stöd för behållare med Docker Volumes via ett Flocker-insticksprogram som stöds av ClusterHQ. Kunder som använder behållare på ren maskinvara kommer att kunna lagra beständiga Docker Volumes på Tintri. Genom att integrera med Flocker kan Tintri inte bara erbjuda beständig Docker Volume-lagring för rena maskinvarubehållare, utan även automatiskt koppla in plattformar för instrumentering av behållare som Kubernetes, Apache Mesos och Docker Swarm.

Analys

Tintri Analytics ger kunderna tillgång till molnbaserade realtidsanalyser och prediktiva analyser för att förbättra planeringen av och driften av datacentret. Med teknik från Elasticsearch kan Tintri Analytics gå igenom miljontals datapunkter från 160 000 virtuella maskiner under flera år på mindre än en sekund. I dag kan Tintri Analytics modellera virtualiserade applikationers behov av lagringskapacitet och prestanda. I en kommande version tänker vi utöka Analytics till att förutse behovet av beräkningsresurser till stöd för organisk tillväxt och simulerade projekt.

Integration av offentliga moln

Nya integrationer utökar befintliga privata driftsättningar av privata Tintri-moln till det offentliga molnet. Tintri S3 Connector skyddar Tintri-ögonblicksbilder inifrån på molnobjektlagring som Amazon S3 och lokal objektlagring som IBM Cloud Object Storage (tidigare CleverSafe). Det omfattar säker kryptering av säkerhetskopieringsdata i vila och under transport

”Företagen kan inte skaffa sig en modern, molnbaserad modell för leveransen av IT-tjänster via en traditionell datacenterarkitektur”, sade Ken Klein, VD och ordförande för Tintri. ”All teknik som har designats för ogenomträngliga äldre applikationer är bara molnförberedd till namnet. Tintri, å sin sida, spelar enbart med det moderna datacentrets valuta: webbtjänster som körs i virtuella maskiner och inom kort behållare. Dagens lansering av Tintri OS 4.3 och integrationen med VMware vRealize Orchestrator är bara ett steg på vägen mot att realisera vår vision och ta itu med molnkraven för automatisering, analys och integration av offentliga moln.”

Post Comment