Titus Coin – Tar Kryptovalutan till en ny nivå

En ny kryptovaluta kommer att lanseras inom kort. Dess namn är Titus Coin och det är ett antal svenska experter inom finans- och IT-branschen som tillsammans har tagit fram konceptet

Titus Coin – Tar Kryptovalutan till en ny nivå 1Att kalla Titus Coin för ett koncept istället för ännu en kryptovalutat stämmer ganska bra om man tittar på helheten. Det finns idag ca: 700 olika kryptovalutor i världen och de är baserade på Blockchain-tekniken. Titus Coin är inget undantag utan använder sig också av den öppna källkod som t.ex. BitCoin gör. Varför ska man då använda Titus Coin?

Distribuerad datorkraft

En nackdel med Blockchain-tekniken är att det kan ta flera minuter för en betalning att bli godkänd. Aktörerna bakom Titus Coin har därför satsat på distribuerad datorkraft som består av flera supernoder. För att säkerställa att en betalning accepteras har de satt upp en Titan-node som styr 50,1 % av det totala antalet coins. På så sätt säkrar man att riktiga transaktioner blir godkända av systemet.

Ytterligare en fördel med detta upplägg är att man kan handla med valutan även om man för tillfället är offline. Det innebär att valutan blir mer attraktiv på platser där tillgången till Internet inte är fullt utbyggd eller om man tillfälligt befinner sig utom räckhåll för Internet.

I syfte att göra Titus Coin till en stabil och pålitlig valuta har man också byggt in en växlingsfunktion vilket gör det möjligt att växla mellan befintliga s.k. Fiatvalutor som t.ex. Dollar, Pund och SEK. Alltså de valutor som vi i dagligt tal kallar för pappersvalutor med tryckta sedlar. Växlingen mellan dessa valutor och Titus Coin sker i realtid. Kopplingen till dessa valutor menar man ska göra att Titus Coin ska bli en mer stabil kryptovaluta och inte lika spekulativ som många av de andra kryptovalutorna har blivit.

En mobilanpassad handelsplats

Juvelen i Tituskronan får nog anses vara den mobilanpassade handelsplats som man bygger upp under namnet the Titus Community. Detta är något som gör att Titus Coin inte bara känns som en ny kryptovaluta utan att det mer är en helhetslösning där valutan bara är en del av konceptet. Nu är man igång med att knyta såväl privatpersoner som företag till denna Community. Det byggs även upp ett lojalitetsprogram som ska ge samtliga aktörer på handelsplatsen en kick-back i samband med de transaktioner som genomförs där.

Gaming är en viktig del

För att öka attraktionskraften ytterligare kopplar man även en spelplattform till Communityn. Spelmarknaden ökar explosionsartat och de flesta spelarna, s.k. gamers, är väl förtrogna med den nya tekniken. De har redan ett förtroende och en förståelse för hur en kryptovaluta fungerar och ser det som en stor fördel att de kan använda Titus Coins även i det sammanhanget. Eftersom det finns så många gamers runt om i världen är det troligt att det kan vara intressant för olika företag att etablera kontakt med dem via the Titus Community och få ut sina erbjudanden till en stor målgrupp.

Initial Coin Offering – ICO

I skrivande stund har man rullat i gång en s.k. ICO som är ett erbjudande om att köpa Titus Coin vilket i sin tur är ett snabbt sätt att få in kapital i systemet. Erbjudandet pågår i 5 veckor och för varje vecka finns det ett limiterat antal coins att köpa och dessa betalas med euro. Den första veckan är växlingskursen 1 till 1 m.a.o. en Titus Coin kostar en euro.

I vecka två kostar en Titus Coin två euro och i vecka tre kostar den tre euros o.s.v.

En intressant parameter är att det finns en återbetalningsgaranti upp till 1000 €.

Lagar och förordningar

För att bli en respekterad och betrodd kryptovaluta har man en ekonomisk förening som jobbar enligt Finansinspektionen lagar och regler följs fullt ut.  I systemet finns det dessutom möjlighet att ta fram underlag för bilagor till deklarationer.

För att ytterliga undvika att valutan blir föremål för spekulation av oseriösa aktörer görs det en kontroll av alla som vill registrera sig som medlemmar i the Titus Community.

Vad händer nu?

ICO:n pågår mellan den 15 oktober och den 19 november.

Under perioden december 2017 till februari 2018 kommer betatester att göras av handelsplatsens olika funktioner. I januari 2018 kommer man att lansera växlingsfunktionen och det blir då möjligt att kunna växla mellan olika valutor och Titus Coin.

I januari 2018 släpps den öppna källkoden och då blir det även möjligt att börja med s.k. mining.

I februari 2018 släpps version 2 av the Titus Community, den mobilanpassade handelsplatsen.

Mer information hittar man på websidan: tituscoin.com