TNG Tech lanserar vetenskaplig rekrytering för att möta digitaliseringen och Industri 4.0

Nu lanserar TNG Tech objektiv vetenskaplig rekrytering.

Syftet är att utmana det traditionella sättet att rekrytera ingenjörer genom att TNG Tech lanserar vetenskaplig rekrytering för att möta digitaliseringen och Industri 4.0 1använda vetenskap, fakta och mätbara metoder för att hitta nya talanger inom Engineering, Production och Supply Chain Management. Talanger med olika bakgrund och
erfarenhet som kvalitetssäkras för att klara morgondagens utmaningar inom digitaliseringen och industri 4.0.

Digitaliseringen och den kommande utvecklingen inom industri 4.0 skapar allt större behov av att hitta ny kompetens på arbetsmarknaden. Det har gjort att efterfrågan på teknisk kompetens ökar, samtidigt som alla slåss om samma sökande. För att möta behoven och utmana det traditionella sättet att rekrytera ingenjörer lanseras nu TNG Tech.

– Vi använder en mätbar rekryteringsmetod, grundad i vetenskapen, och en strukturerad fördomsfri process där magkänsla och fördomar aldrig får styra över kandidatens verkliga potential eller kompetens, säger Pär Johansson, ansvarig för TNG Tech som fortsätter: Det gör att vi ser bortom den sökandes bakgrund, ålder, kön och namn, vilket gör att vi når kandidater utanför de klassiska nätverken. Kandidater som bidrar till mångfald och innovation på svenska teknikföretag.

Kvalitetssäkrad kompetens, oanad potential och mångfald
Alla sökande får genomgå en omvänd rekryteringsprocess. Här får alla genomföra skräddarsydda digitala arbetspsykologiska tester (3:e partsgranskade av Norska Veritas) innan CV granskas, och rankas sedan baserat på resultaten. Dessutom sker andra mätbara objektiva urvalsmetoder som kvalitetssäkrar de sökandes kompetens och potential. Metoder som bygger på vetenskaplig grund för att säkerställa framtida arbetsprestation.

– Det finns idag en kompetensskatt i Sverige bland tekniker och ingenjörer. Tyvärr har de aldrig fått chansen då de valts bort på felaktiga grunder eller så har de inte haft de rätta kontakterna. Nu ger vi alla lika möjligheter att söka jobb öppet och helt vetenskapligt. De bedöms enbart på sin kompetens. Det gör att vi hittar arbetskraft som kan möta morgondagens tekniska utmaningar, samtidigt som vi skapar en hållbar arbetsmarknad, avslutar Pär Johansson.