Tobii tecknar avtal med stor tillverkare av VR-headsets

Tobii AB (publ) har tecknat ett avtal med en av de ledande tillverkarna av VR-headsets avseende utveckling och leverans av eyetracking-teknologi som ska integreras i ett kommande VR-headset.

Tobii tecknar avtal med stor tillverkare av VR-headsets 1
Henrik Eskilsson, vd på Tobii

– Vi har gjort stora insatser för att anpassa vår världsledande eyetracking-teknologi för VR tillsammans med viktiga kunder och partners. Därför känns det naturligtvis väldigt spännande att kunna berätta om detta avtal. Det är en viktig milstolpe för Tobii för att etablera eyetracking som en grundläggande VR-teknik, säger Henrik Eskilsson, VD för Tobii.

Tobiis leverans omfattar Tobii EyeChip och licenser till Tobiis systemdesign VR4, IP och programvara. Det finns inga bindande volymåtaganden och i nuläget kan Tobii inte uttala sig om potentiella försäljningsvolymer. Leveranser förväntas ske från och med 2019.

Marknaden för VR-headset växer och enligt marknadsuppskattningar från IDC kommer antalet sålda enheter (exklusive headsets utan skärm) att uppgå till drygt 4 miljoner 2018 och växa till cirka 30 miljoner 2022. Tobii uppskattar att en stor andel av framtida VR-headset kommer att integrera eyetracking.

Denna information är sådan information som Tobii AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2018 kl. 08:00 CET.