Trådlösa nät boomar – liksom it-administratörens utmaningar

Jonas Wikner, Infinigate
Jonas Wikner, Infinigate.

Vad gör kunden när deras trådlös nätverk går på knäna? Ringer dig, förhoppningsvis. Och då gäller det att du har svaren. Infinigate pekar på hur du kan förbereda dig redan nu.

Användningen av trådlösa nätverk exploderar och väntas fortsätta öka dramatiskt de närmaste åren. De utvecklas till att vara företagens primära nätverk.

Enligt analysföretaget Gartner kommer 80 procent av de trådlösa nätverken vara otillräckliga inom mindre än två år på grund av att behovet har underskattats eller att planeringen varit otillräcklig. Detta sätter press på it-administrationen att säkerställa att det trådlösa nätverket uppgraderas och/eller att bandbredden används eller prioriteras för rätt applikationer.

Ökad användning ökar kraven

I takt med att användandet av trådlösa nätverk ökar, ökar också behovet av verktyg för att planera, säkra, managera och övervaka nätverken.

Som IT-administratör måste du ha möjlighet att planera och utvärdera olika nätverksdesigner, formulera användarregler och se till att de efterlevs. Du måste ha en proaktiv strategi för att säkerställa att verksamheten inte påverkas av eventuella problem kring tillgänglighet och prestanda.

Det finns lösningar som underlättar!

Verktyg för att övervaka trådlösa nätverk ökar möjligheten att optimera prestandan. Med dedikerad övervakning, realtidsdata och rapporter som visar historiken kan man:

1) Formulera och implementera regler för privata mobila enheter (BYOD)

2) Formulera och implementera regler för hur bandbredden ska prioriteras (t.ex. kan man ge företräde till verksamhetskritiska applikationer framför applikationer som YouTube etc.)

3) Fastställa nätverksdesignen samt optimera prestanda för access-punkterna

4) Övervaka och managera enheter som inte är behöriga i nätverket (”manage rogue device access”)

En ständig utmaning är att veta hur man på bästa sätt uppdaterar och säkrar det trådlösa nätverket. En investering i ett övervakningsverktyg ger dig möjlighet att i förväg planera och förbereda verksamheten för framtida behov.

 

Post Comment