Tre enkla strategier för medelstora företag som inte vill gå miste om intäkter

433 miljarder euro, hur mycket pengar är det egentligen? Jo, det räcker exempelvis till att bygga 7 700 mil motorväg . Eller till att finansiera inte en, men över 100 resor till Mars . Summan motsvarar Sveriges årliga BNP [1] – du skulle kunna ge hela landet semester i ett helt år. Det är med andra ord inget litet hål i fickan vi talar om. Det saknar helt enkelt motstycke! Men enligt en ny undersökning från Ricoh är det faktiskt vad Europas 75 000 medelstora företag går miste om varje år i form av förlorade intäkter.

Vad ligger bakom detta? Och vad kan företagen göra för att motverka förlusten?

Enkelt uttryckt behandlas de medelstora företagen i Europa som ett ”mellanbarn” av regeringar och långivare, som fokuserar på att hjälpa uppstartsföretag att utvecklas. Storföretagen får också klara sig själva. Det är sällan man ser någon entusiasm när det handlar om att hjälpa de medelstora företagen att nå sina mål. Detta är olyckligt och mycket kostsamt för Europas ekonomiska motor.

ricoh

Svindlande 93 procent av de medelstora företagen uppger att de har problem som hindrar dem från att nå sin fulla potential. Listan toppas av komplicerade och resurskrävande regelverk, svårigheter att locka till sig kvalificerade medarbetare och att hitta rätt tekniska lösningar.

Att vänta på enklare regler är knappast någon lösning, så det är hög tid att de medelstora företagen själva gör något åt saken. Det har de mycket att vinna på, närmare bestämt potentiella intäkter på 5,77 miljoner euro per företag i genomsnitt.

De bästa tipsen på hur du tar tillbaka förlorade intäkter:

1.     Utnyttja de nya kommunikationsverktygen
För att växa och lyckas på en konkurrensutsatt marknad krävs rörlighet och en förmåga att snabbt kunna upptäcka och nyttja nya affärsmöjligheter. Att snabbt och effektivt kunna utbyta information, både internt och med kunder, är ett måste – oavsett om det handlar om att ge utesäljare en möjlighet att rapportera till kontoret, eller att ta vara på nya idéer och utveckla nya produkter.

Den goda nyheten är att du inte behöver ruinera dig för att använda den nya och flexibla mobila tekniken – i dag är digitala lösningar billiga och snart var mans egendom. Men underligt nog har 30 procent av de medelstora företagen fortfarande inte börjat använda någon digital lösning i verksamheten över huvud taget, enligt våra undersökningar. Hade de gjort det, så hade de upptäckt att konkurrensfördelarna är uppenbara. Hela 65 procent av de företag som använder digitala lösningar uppger att tekniken har förbättrat deras konkurrensförmåga.

2.     Börja med att spara pengar där det märks mest
Att överge papper och pärmar och ta steget över till den digitala världen har stora fördelar. Flexibiliteten ökar och driftskostnaderna minskar – betydligt. När tidskrävande processer som fakturering och betalningar digitaliseras får de anställda tid över till viktigare saker och du slipper huvudvärken med viktiga papper som försvinner. Resultatet blir högre produktivitet, snabbare betalningar och lägre faktureringskostnader.

Digitala lösningar som e-fakturering och kontorsautomation minskar administrationskostnader och stimulerar tillväxt. Den minskade pappers- och energianvändningen frigör dessutom resurser som kan användas till annat .

3.     Bygg på en stabil grund
Med tanke på att krångliga och resurskrävande regler upplevs som det största hindret för tillväxt är det inte så underligt att de medelstora företagen efterfrågar lösningar som underlättar regelefterlevnad.

Ett exempel på detta är vikten av att skydda kundernas data, i synnerhet när det är bråttom och om du har anställda som arbetar både på kontoret och ute på fältet. Enligt kommande EU-regler ska dataintrång kunna resultera i betydande böter som skulle kunna få allvarliga konsekvenser även för större företag och organisationer. Följaktligen behöver de medelstora företagen förstärka kontrollen över vem som har tillgång till deras data. Nyckeln är att hitta lösningar som tar tillvara på de mobila möjligheterna utan att kompromissa med säkerheten.

Det enklaste är att samarbeta med en partner som kan hjälpa dig att få ordning på torpet. Välj certifierade lösningar och tjänster som hjälper dig att ligga steget före i regellabyrinten.

Det råder ingen tvekan om att de medelstora företagen i Europa har höga målsättningar – närmare 40 procent planerar en börsintroduktion inom den närmaste framtiden. Och målen är inte ouppnåeliga, trots den till synes orättvisa behandlingen från regeringar och långivare. Den som vill hänga med i utvecklingen bör snarast utnyttja de tekniska möjligheter som finns till hands. Det är i alla fall ett stort steg på vägen för de medelstora företag som vill vara med och dela på den 433 miljarder euro stora kakan.

Obs! Definitionen för ett medelstort företag som används i den här undersökningen är ett företag med 50-500 anställda, och med intäkter mellan 2,5 och 100 miljoner £.

Växelkurs: 1.00GBP = 1.19EUR, xe.com, 3 augusti 2016

Post Comment