Tre skånska kommuner väljer Unit4 Business World

Hässleholm, Osby och Östra Göinge har valt att effektivisera sin administration och vid upphandlingen av ett nytt ekonomisystem har de gått ihop över kommungränserna.

Tre skånska kommuner väljer Unit4 Business World 1Efter en utvärdering av de stora systemleverantörerna föll valet på Unit4. Implementeringen ska pågå under året och systemet förväntas vara klart för driftstart i januari 2020.

När de tre nordskånska kommunerna skulle upphandla ett nytt ekonomisystem ville man testa en ny och innovativ väg. Ett kommunsamarbete och projektet Snapphanen ledde till en process där kommunerna kunde lära av varandra, och även stötta varandra när systemet väl kommer på plats.

Under urvalsprocessen gick kommunerna och systemleverantörerna igenom de arbetsmoment som det nya systemet behöver stötta. Därefter fick varje leverantör presentera förslag på lösningar, och anbud lämnades in av samtliga tre systemleverantörer.

Valet föll alltså på Unit4 Business World, som kommer användas för ökad transparens, förbättrad ekonomisk förvaltning och smidigare efterlevnad av regelverk. Arbetet inleddes våren 2017 och systemet förväntas vara klart för driftstart i januari 2020. Kontraktet öppnar upp för en affärsrelation mellan kommunerna och Unit4 på upp till 13 år.

– Det var väldigt roligt och lärorikt att vara del av detta projekt, säger Katarina Gunnarson, VD på Unit4 Nordic East. Det var en intressant upphandling där tre kommuner gick ihop för att tillsammans hitta den bästa lösningen. Kommunerna står inför likvärdiga utmaningar och har verkligen kunnat lära av varandra i detta projekt – ett projekt som egentligen precis har börjat.

Med hjälp av det nya affärssystemet kommer kommunerna kunna effektivisera sin administration, och göra mer med mindre, bland annat med hjälp av automatisering. Detta frigör tid för chefer och anställda som kan fokusera på mer värdefullt arbete för verksamheten, och i slutändan för kommuninvånarna.