Trend Micro förvärvar Cloud Conformity för att bredda lösningar inom molnsäkerhet

Trend Micro meddelar idag att de har förvärvat Cloud Conformity, ett innovativt företag inom Cloud Security Posture Management (CSPM). Förvärvet innebär en omedelbar breddning av de molntjänster som Trend Micro kan säkra och löser ofta förbisatta säkerhetsproblem orsakade av felkonfiguration av molninfrastruktur.

Trend Micro förvärvar Cloud Conformity för att bredda lösningar inom molnsäkerhet 1Trend Micros strategi bygger på att garantera molnsäkerhet utan att stå i vägen för kundernas verksamheter. Detta förvärv är ett starkt tillägg till Trend Micros kontinuerliga innovation inom molnsäkerhet, och lägger till kompletterande funktioner som automatiskt identifierar och åtgärdar en rad konfigurationsproblem för molninfrastruktur. Det optimerar också kostnaderna och hjälper till att säkerställa att man efterföljer ledande regleringsstandarder som PCI, GDPR, HIPAA och NIST.

-Trend Micro var bland de allra första i branschen med att utveckla integrerad säkerhet för hybrida molninfrastrukturer, något som gjort oss till en av de globalt ledande spelarna för företag och myndigheter som vill säkra sin molnresa, säger Erik Jönsson Sverigechef på Trend Micro. I takt med att allt fler investerar i molninfrastruktur och trycket på utvecklarnas leverans ökar, så ökar även riskerna för verksamheten från felaktiga och förbisedda konfigurationer. Därför är vi mycket glada att vi genom vårt strategiska förvärv av Cloud Conformity nu kan stärka vår redan världsledande säkerhetssvit för hybrida moln med förmågan för proaktiv identifiering av felkonfigurationer.