Trend Micro lanserar nya säkerhetslösningar för den uppkopplade industrin

Trend Micro presenterar två nya säkerhetslösningar för den uppkopplade industrin, som ger förbättrad visibilitet och skydd för utsatta industriella kontrollsystem.

Trend Micro lanserar nya säkerhetslösningar för den uppkopplade industrin 1Lösningarna kommer verka i alla lager av Industri 4.0 och bromsa den växande risken för cyberattacker mot verksamhetskritiska processer.

Antalet rapporterade sårbarheter i industriella kontrollsystem ökade med över 224 procent från 2017 till 2018. Traditionella säkerhetslösningar är inte byggda för att säkra dessa miljöer, något Trend Micro nu tagit sig an med en ny strategi.

– I ivern att bygga och expandera uppkopplade industrimiljöer skapas säkerhetsgap som varken IT eller OT kan hantera, säger Johnny Krogsboll, IT-säkerhetsexpert på Trend Micro Sverige.Vi insåg snart att säkerhetslösningar nu måste konstrueras annorlunda för att fungera effektivt i dessa nya miljöer.

Gartner[1] spår att det 2021 kommer finnas över 49 miljarder uppkopplande IoT-enheter. Trots att bara en bråkdel av dessa är enheter inom Industriell IoT (IIoT), kommer den stora ökningen sannolikt leda till en ökning av antalet säkerhetsincidenter. Inte minst då många av dessa enheter används i verksamhetskritiska processer och utgör attraktiva måltavlor för attacker.

– Våra nya lösningar är utvecklade för Industri 4.0, och har Trend Micros 30 år långa erfarenhet av det globala IT-säkerhetslandskapet i ryggen, fortsätter Johnny Krogsboll. Vi brinner för att kunna ge kunderna tryggheten att veta att de och deras uppkopplade industrimiljöer är skyddade i alla lager.

De nya lösningarna inkluderar brandväggen EdgeFire och intrångsskyddet EdgeIPS, för att begränsa exponeringen av osäkra kommunikationskanaler och skydda mot att öppna sårbarheter utnyttjas. OT Defense Console ger även visibilitet över driftsystemens (OT) uppkopplade utrustning för smidigare säkerhetshantering. Konsolen kopplar ihop sig med brandväggen och intrångsskyddet för att hjälpa IT-teamen identifiera grundorsaken till cyberattacker.

Förutom de nya lösningarna, har Trend Micro uppdaterat två befintliga produkter för att optimera integreringen med de nya lösningarna. Den första, Trend Micro Safe Lock TXOne-edition, förhindrar att skadlig programvara och obehöriga program körs i operativsystem så som Windows och Linux. Även Trend Micro Portable Security 3 får en uppdatering för att enkelt åtgärda infektioner orsakade av skadlig kod i industriella kontrollsystem.