Trend Micro levererar molnsäkerhet exklusivt till Amazon Web Services Transit Gateway

Trend Micro presenterar Cloud Network Protection, en utbyggnad till sitt nätverksskydd för molnet.

Trend Micro levererar molnsäkerhet exklusivt till Amazon Web Services Transit Gateway 1Detta för att lösa de operativa utmaningar många företag upplever när det kommer till att utöka säkerheten vid migrering till molnet.

– Kunder vittnar om att dagens brandväggsbaserade tillvägagångssätt för nätverkssäkerhet upplevs som krävande, ineffektiva och tröga att hantera i molnet, mycket på grund av sina komplexa nätverkskrav, säger Johnny Krogsboll, Technical Director Nordics & Baltikum hos Trend Micro.

Genom att utnyttja AWS Transit Gateway, förenklas dirigeringen mellan Amazon Virtual Private Clouds (VPC) och lokalt nätverk genom att fungera som ett nav som styr trafiken mellan samtliga anslutna ekrar.

– Molnsäkerhet är högsta prio för AWS och vi är mycket engagerade i att hjälpa våra kunder uppnå högsta säkerhet i molnet, säger Dave Brown, Vice President, EC2 Compute & Networking Services hos Amazon Web Services, Inc. Vartefter företagen flyttar och bygger ut sin infrastruktur i molnet, efterfrågar de sätt att enkelt säkra och hantera anpassade säkerhetslösningar. Med AWS Transit Gateway är Trend Micros säkerhetslösning nu tillgänglig för 230 000 köpare via AWS Marketplace och hjälper våra gemensamma kunder att tillgodose sina nya nätverkssäkerhetsbehov.

Trend Micro Cloud Network Protection finns tillgänglig hos AWS Marketplace. Fler implementeringsmodeller är planerade längre fram. För mer information, ladda ner pressmeddelandet i sin helhet på engelska nedan.