TRENDSPANING: Framtidens IT-utmaningar & företagslagringar

På bara några år har SSD snabbt kommit att dominera konsumentmarknaden, de är snabbare, tystare och mer energieffektiva än sina mekaniska föregångare.

TRENDSPANING: Framtidens IT-utmaningar & företagslagringar 1Nu kommer en ny generation SSD för företag som helt ska ersätta den mekaniska hårddisken.

Datatrender

I IDC: s senaste studie “Data Age 2025” förutspås det att mängden data som genereras globalt kommer att tiodubblas fram till 2025 och att det kommer påverka våra liv i allt större utsträckning. Några av de huvudtrender som kommer att påverka utvecklingen av datakvantiteten är:

1. Data blir allt viktigare: enligt IDC kommer hela 20 procent av all genererade data att vara livsviktig i våra dagliga liv.

2. Anslutning till digitala enheter: Inbäddade system och IoT (Internet of Things) kommer att spela en viktig roll i nästan alla delar av våra liv och IDC:s prognos säger att vi kommer att ansluta, och interagera med, dessa enheter i genomsnitt 4 800 gånger om dagen.

3. Artificiell intelligens (AI) blir avgörande: Mängden data som genereras både kräver och möjliggör ny teknik, som exempelvis kognitiva system (språkbehandling, maskininlärning etc.) för att bearbeta dem. Dessa system kommer själva att producera en enorm mängd nya data samtidigt som befintlig data bearbetas.

4. Säkerhet: Mängden data som är känslig, privat eller ska hållas konfidentiell kommer att öka till ungefär 90 procent år 2025, men endast ca 50 procent av detta kommer att kunna säkras.

Ovan nämnda förändringar kräver enorma framsteg i databehandlingskraft såväl som datalagring. Utvecklingen av NAND-flashteknik och sedermera också SSD kan betraktas som ett nödvändigt krav både för bearbetning och lagring av stora data.

PCIe och NVMe – En ny standard

Förutom förmågan att överföra 25 gånger mer data än SATA, har PCIe och NVMe även överlägsen hastighet. Dessutom kan en enda NVMe-konfiguration för en SSD ersätta 10–12 SATA SSD-enheter, vilket innebär en minskning av använda delar med 80 procent, vilket i sin tur gör att mindre hårdvara behöver installeras i servermiljön. I en serverhall med hundratusentals serverrack gör sådan minskning stor skillnad.

Ett av de företag som satsat kraftigt för att stödja tillväxten inom detta område är Kingston Technology. Tillsammans med start-up-företaget Liqid har Kingston utvecklat PCIe SSDn DCP1000 – En högpresterande Solid State-lösning som ger datacenter tillräckligt med kapacitet att hantera både AI, VR och IoT. För företag och datacenter innebär detta, precis som nämnt ovan att kapaciteten blir högre men med mindre hårdvara. Inom formfaktorn Half Height Half Length PCIe är DCP1000 branschens snabbaste NVMe SSD.
Solid State-lösningar för företag är här för att stanna, och är en absolut nödvändighet för att hantera framtidens krav på datakapacitet.