Trimble och Microsoft utvecklar lösningar för att arbeta med hologram i konstruktionsbranschen

Trimble samarbetar med Microsoft för att utveckla holografisk mjukvara för arkitekter, ingenjörer och konstruktörer. Den nya tekniken utvecklas för HoloLens och ska användas vid projektering och konstruktion.

ech1tofv1h4hsqq4grfgTrimbles ambition är att alltid vara i framkant inom branschen. Tillsammans med Microsoft arbetar vi nu på nästa generations lösningar och vi är övertygade om att holografiplattformen kommer att öka kvaliteten och samarbetsmöjligheterna i projekt, säger Tomas Ray, VD på Trimble Solutions Sweden

Microsoft HoloLens är världens första trådlösa holografiska dator och presenterades för första gången i januari 2015. Med HoloLens kan du skapa och arbeta med högupplösta hologram som interageras med omgivningen. För konstruktionsbranschen innebär det att komplexa ritningar och modeller kan flyttas från datorskärmen ut i full 3D. Något möjliggör för nya sätt att utveckla och samarbeta runt modeller och ritningar.

För användare av Trimbles mjukvara kan lösningar till HoloLens exempelvis innebära att arkitekter kan visualisera sina skisser i byggnadens tänkta omgivning och enkelt prova olika ”tänk om”-scenarion. På byggarbetsplatsen är det enkelt att lösa oväntade problem genom att ta hjälp av ingenjörer och projektörer som inte är på plats, men nu kan vara med och uppleva eller leverera olika lösningsförslag via HoloLens-modellen.

Trimble arbetar även med att utveckla lösningar med förstärkt verklighet för flera andra typer av konstruktioner och infrastruktur, där planerade lösningar visas i hologram tillsammans med befintlig infrastruktur. Bland annat rör och ledningar i både byggnader och ute i naturen. Ett tillämpningsområde med stor potential är att visa dolda konstruktioner som till exempel armering, ledningar och rör i väggar eller ledningar i gator, med hjälp av hologramteknik.

Trimbles mjukvara för HoloLens är just nu under utveckling i samarbete med Microsoft. I den här fasen är det primärt HoloLens-prototyper för Trimble Connect, SketchUp och Trimble V10 Imaging Rover som utvecklas. Något releasedatum för skarpa versioner finns inte i nuläget.

Den här videon visar hur Trimbles mjukvara ser ut på HoloLens.

Tekla koncernen förvärvades i sin helhet av Trimble år 2011 och vid det senaste årsskifte skiftade Tekla koncernen företagsnamnet till Trimble Solutions. Produkterna Tekla Structures, Tekla BIMsight och Tekla Field3D kvarstår under varumärket Tekla och vidareutvecklas intensivt som centrala delar i Trimble Buildings erbjudande.

För mer information kontakta

Post Comment