Trustpilot tar hjälp av Fuze i övergången till ett verksamhet med “Cloud First” strategi

Fuze- ledande på den globala röst- video- chat och samarbetsplattforms marknaden, meddelade nu i december att de tagit in ett nytt kontrakt med Trustpilot.

Trustpilot är det globala online verktyget för omdömen och recensioner, har tagit in Fuze för att leverera deras affärskommunikations plattform som en viktig etapp i deras moln omvandling.Trustpilot tar hjälp av Fuze i övergången till ett verksamhet med “Cloud First” strategi 1

Fuze UCaaS plattform (Unified Communications as a Service) kommer att integrera all röst-, video-, chatt och samarbetes funktioner för Trustpilots anställda över hela världen, som de sedan kommer åt via sin dator eller som en mobil applikation. Trustpilot räknar med att uppnå en ökning av försäljningsintäkterna som en direkt följd av minskad nertid och en centralt hanterad IT- support via Fuzes plattform.

Fuze lösning både förenklar och minskar onödiga kostnader i Trustpilots kommunikationsinfrastruktur genom att ersätta sex separata kommunikationssystem på plats med en enda molnbaserad plattform. Denna molnbaserade strategi kommer även att stödja Trustpilot tillväxtplaner när bolaget fortsätter att växa på den internationella marknaden.

En fullständig integration med CRM programmet Salesforce förväntas effektivisera säljprocessen och möjliggör för Trustpilots anställda att identifiera inkommande samtal, förstå deras senaste kundengagemang och skapa ett sammanhang, och därmed lyfta kundupplevelsen och interaktionen med sina kunder.

Det nya avtalet med Fuze innebär att Trustpilot överger en tidigare investering i en liknande lösning som aldrig genomfördes. Trustpilot har insett genom samarbetet med Fuze att de passar bättre som samarbetspartners för att främja deras framtida vision att bli en cloud-first och innovation styrd organisation.

Heather Jensen, chef för intern IT på Trustpilot, kommenterade: “Företag måste idag kunna reagera på en snabbt förändrande omvärld och krav både från både kunder och anställda. På Trustpilot skapar vi ett aglit och flexibelt IT team som har får och kan ta snabba beslut och agera på dessa direkt. Fuze är en grundläggande del för att uppnå detta mål, och förväntas ha en stor positiv inverkan på vår verksamhet genom ökad försäljnings produktivitet, omsättningstillväxt och gladare medarbetare som samarbetar mer effektivt.”

“Framåtblickande företag som Trustpilot inser att status quo inte längre är tillräckligt. Företagen idag måste anpassa sig för att förbli konkurrenskraftiga och inse vikten i att förenkla och sänka kostnaderna för IT, samtidigt som användaren skall få tillgång till verktyg och erfarenheter som de är vana vid med personlig teknik”, säger Luca Lazzaron, SVP International Operations på Fuze. “Trustpilot är ett exempel på ett företag med en ambitiös vision för framtiden, som vill samarbeta med likasinnade teknikpartners för att leverera omvälvande affärsresultat.”