TV från Virtualiseringsdagen 2014: Johannes Malmberg, Dell

Johannes Malmberg, lösningsspecialist inom klientvirtualisering på Dell, stod i en välbesökt monter under Virtualiseringsdagen. Den främsta utmaningen för slutkunder som han ser det är fortsättningsvis att hantera den växande paletten av enheter hos användarna.

Post Comment