Två procent har fått information om patientlagen – är det rimligt?

neuroIdag har patientlagen funnits i 11 månader. Endast cirka två procent med neurologiska diagnoser har fått information av hälso- och sjukvården om patientlagen sedan den infördes 1 januari 2015. Det visar Neuroförbundets enkät som löpande kan besvaras på www.patientlagen.se.

Endast 18 procent har fått ta del av information om möjligheten att välja behandlingsalternativ. Trots att detta är Hälso- och sjukvårdens skyldighet, enligt patientlagen, att informera om. Nu ger Neuroförbundet alla med neurologisk diagnos möjligheten att ställa frågan till hälso- och sjukvårdsministern Gabriel Wikström, på ertanke.se, om detta var tanken med patientlagen.

– Varför har vi en patientlag om ingen känner till den? Det är väl inte rimligt att endast två procent får information om patientlagen?, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuroförbundet.

– Forskning visar att patientinflytande, att få vara delaktig i behandlingen och uppleva en ökad kontroll över hur vården ges, har flera positiva effekter på resultatet, säger Lise Lidbäck, förbundsordförande i Neuroförbundet.

Neuroförbundet har genom en enkät undersökt hur hälso- och sjukvården följer sin skyldighet att informera enligt patientlagen till människor med neurologisk diagnos.

Av de 1614 som besvarat enkäten samt besökt vården sedan 1 jan 2015 har:

Endast 18 procent fått möjligheten att välja behandlingsalternativ
Endast tio procent fått information om möjligheten att få en ny medicinsk bedömning
Endast två procent har över huvud taget fått information om att denna nya lag finns.
Utifrån enkätsvaren har Neuroförbundet även producerat en film, Var det så här patientlagen skulle fungera?

Post Comment