Tydlig verksamhetsförståelse grundläggande för Norstedts nya IT-driftavtal

Nkw3cz8i2iehqfaedju7p uakkpuv3wqb2pxgep03sorstedts Förlagsgrupp har valt Dicom som ny IT-partner för att hantera och utveckla driften av förlagets centrala IT-system. En viktig del i upphandlingen var att hitta en flexibel och samtidigt erfaren leverantör som kan erbjuda ett nära samarbete och djup förståelse för Norstedts verksamhet. Ett treårigt avtal har tecknats som omfattar övertagandet av Norstedts centrala driftmiljö inklusive arbetsplatstjänster och support för företagets användare.

Norstedts som grundades 1823 ingår i Norstedts Förlagsgrupp där även Rabén & Sjögren ingår, ett av Sveriges ledande barn- och ungdomsförlag. Volymerna i förlagets produktionssystem är omfattande och det är avgörande att systemdriften inte bara fungerar klanderfritt utan också stödjer verksamhetens förutsättningar och bidrar till verklig affärsnytta.

– Tillgängligheten till våra system är oerhört viktig och att IT-driften ska vara stabil och säker är därför en förutsättning för att vår produktion och verksamhet ska fungera, säger Stefan Tiderman på Norstedts Förlagsgrupp AB. Inför ett omfattande boksläpp så som exempelvis ”Millenium 4” är detta extremt viktigt och är ett skäl till att vi valde Dicom som leverantör. Vi ser också att en IT-partner måste kunna erbjuda andra komponenter såsom innovationsförmåga, lyhördhet och flexibilitet för att vi tillsammans ska kunna utveckla ett nära och långsiktigt samarbete. Jag hoppas och tror att vi funnit det samarbetet med Dicom som dessutom tydligt visar att vi är en prioriterad kund.

– Vi är otroligt glada för det förtroende vi fått av Norstedts, säger Claes Willén, VD på Dicom. Det är också spännande att vara med och se hur marknadens och våra kunders behov utvecklas. Standardiserade krav på tillgänglighet, säkerhet och effektivitet i IT-leveranser kompletteras alltmer med krav på verksamhetsförståelse, flexibilitet och ett nära ömsesidigt samarbete. Jag tycker att det är en utveckling i rätt riktning för att uppnå verklig kundnöjdhet och vi ser fram emot att tillsammans med Norstedts förädla deras centrala IT-miljö för att på bästa sätt stödja verksamheten framåt.

Kundnöjdhet – en central del i Dicoms kundsamarbeten
I analysföretaget Radars årliga rapport avseende kundnöjdhet inom IT branschen har Dicom placerat sig i topp de senaste fyra åren. För Dicom är detta ett tydligt bevis på företagets fokus och strategi för kvalitét och kundnöjdhet i sina uppdrag.

Post Comment