Tysk teknikraket på väg mot Sverige

Tyska Celonis har hittat ett eget sätt att analysera och visualisera stora datamängder och på kort tid få med sig en imponerande mängd storföretag som kunder.

Tysk teknikraket på väg mot Sverige 1
Bastian Nominacher

Nu inleder företaget en större satsning på den svenska marknaden.
På Celonis kundlista återfinns internationella storföretag som 3M, Cisco, Vodafone, HPE och General Electric och i Sverige har man lyckats knyta till sig bolag som Getinge, ABB och Akzo Nobel.
Det som lockar alla dessa företag är en variant på dataanalyser som går under namnet process mining och framställs som en vidareutveckling av traditionella verktyg för beslutsstöd. Här talas det om att omvandla big data till smart data.

Till IT-kanalen förklarar Bastian Nominacher, en av företagets grundare, att arbetsmodellen går ut på att fokusera på breda processer i kundernas arbetsflöden.
– Det handlar om att visualisera de spår som processerna lämnar efter sig i dataflödena och ge exakta bilder av hur dessa flöden ser ut i realtid. Resultatet blir att vi på kort tid kan ge användarna klara förbättringar kring datahanteringen och samtidigt ge snabbare valuta för pengarna man investerat i våra produkter.
Celonis process mining bygger på tekniker för både maskininlärning och artificiell intelligens där löftet är att man ska kunna skapa visuella kartor över affärsprocesser inom en rad områden, exempelvis inköp, orderhantering, produktion, logistik och it-tjänster.

Företagens beslutstagare ska få en bättre helhetssyn på alla verksamhetsprocesser genom att få en större överblick över allt som sker i realtid och inte bara genom den teoretiska konstruktionen.
Bastian Nominacher berättar att man sett ett stort intresse för den här typen av produkter i Sverige.
– Den höga efterfrågan vi sett i Sverige innebär att vi just nu håller på att undersöka möjligheten för att etablera ett svenskt kontor. Tills detta är på plats arbetar vi med ett antal kvalificerade partners som ju redan har en god lokal kännedom om marknaden, säger Bastian Nominacher.

Bland de internationella partners som hanterar Celonis svenska kunder märks SAP, KPMG, Deloitte, Capgemini samt Novo Nordisk dotterbolag NNIT.
Här har den tyska affärssystemleverantören SAP haft något av en särställning eftersom likaledes tyska Celonis ganska snart efter etableringen 2011 tog kontakt med SAP och under senare år kunnat anpassa produkterna för minnesdatabasen Hana. Det innebär att SAP tidigt kunnat erbjuda Celonis teknik till sina kunder under namnet SAP Process Mining by Celonis.

En titt på Celonis kundlista visar en tydlig övervikt på stora företag och den senaste svenska kunden, industrikoncernen Getinge Group som har drygt 15 500 anställda, klassar Bastian Nominacher som ett mellanstort företag.

– Man ska ha klart för sig att process mining inte är något som bara stora företag har nytta av att jobba med. Den här arbetsmetoden är användbar för alla företag som har någon form av IT-relaterad arbetsprocess.

Men visst är det så att de stora företagen tenderar att ha en mer komplex variation av arbetsflöden och därmed ett större behöv av smart datahantering.