Ulrika Drotz Molin lämnar tjänsten som CFO

[KVINNOR PÅ KANALEN] Ulrika Drotz Molin har beslutat sig för att från och med den 15 september lämna tjänsten som CFO på Smart Eye.

Ulrika Drotz Molin lämnar tjänsten som CFO 1
Ulrika Drotz Molin, på Smart Eye

Ulrika har ingått i ledningsgruppen och har utöver finansiella frågor också ansvarat för HR och rekrytering.

– Ulrika har bidragit till utvecklingen av Smart Eye sedan noteringen i december 2016 på Nasdaq First North. Bolaget har lyckats flytta fram positionerna och förstärka företagets finansiella kommunikation. Jag önskar henne lycka till i sin fortsatta karriär, avslutar Martin Krantz som är vd för Smart Eye.

Rekrytering av ny CFO för Smart Eye AB har påbörjats.