Undersökning av Internet of Things

IoT: vad innebär detta för dig och din verksamhet?

Termen Internet of Things (IoT) anses ha myntats av Kevin Ashton, en expert på digital innovation, som utvecklade idén om att nästa version av Internet kommer att handla om data som skapats av saker och inte av människor.

IOT

År 1999 citerades Ashton i den webbaserade tidsskriften Radio Frequency Identification Journal när han sa: “Om vi hade datorer som visste allt som fanns att veta om saker genom att använda data som de samlat in utan hjälp från oss, skulle vi kunna spåra och beräkna allt och därmed kraftigt minska avfall, förluster och kostnader. Vi skulle veta när saker och produkter behövde bytas ut, repareras eller påminnas om ifall de är nya eller för gamla.”

Förmodligen anser de flesta av oss att “vara ansluten” innebär anslutning via enheter som t.ex. våra surfplattor eller smartphones. I IoT-framtiden pekar det på en värld där precis vad som helst skulle kunna kopplas till något annat. Men det går längre än så. IoT betonar att denna framtid kommer att dramatiskt öka värdet av vardagliga “saker”.

IoT kommer att väcka liv i möjligheten att analysera en ökande mängd statistik och skulle kunna revolutionera riktad marknadsföring av produkter och tjänster. Ta Googles senaste köp av Nest Labs, ett företag som gör intelligenta gadgets som termostater och brandvarnare, som ett exempel. Produkterna som Nest skapar lär av hur de används och programmerar sig själva genom att ta hänsyn till hur de används. Deras viktigaste egenskap är utan tvekan deras förmåga att ta in enorma mängder beteendedata och ju mer som samlas in ju mer värdefulla blir dessa gadgets för Nest. Det blir ett sätt att se hur konsumenterna beter sig och därför kraftfulla verktyg för att förutse deras framtida behov av produkter.

Föreställa sig dagens morgondag Se dig omkring just nu – plötsligt verkar detta futuristiska scenario med storskalig anslutning inte så ambitiöst som det låter. Vi kan redan se och känna dess närvaro i de enheter, molninfrastrukturer och intelligenta verktyg som vi använder varje dag. Världen är redan ansluten.

För ett företag kan det verka skrämmande att bli en del av IoT. Att föreställa sig varenda enhet och sensor som finns och försöka räkna ut hur de skulle kunna användas i ditt företag är fel sätt. Titta istället på vilka data som ditt företag faktiskt behöver. Kom också ihåg att sättet som ditt företag redan fattar sina beslut på kommer att bestämma vilka data du behöver och hur du tar dina första steg in i IoT.

I hjärtat av IoT finns sensorteknik som är det som överbryggar klyftan mellan den analoga och den digitala världen. Epson har en etablerad historia med sensorer (vi tillverkar dem, syntetiserar kvartskristallerna som de innehåller och utvecklar produkter som använder dem) och vi kan se att tekniken går framåt i en rasande fart. I framtiden kommer det att finnas mycket få enheter som inte kan övervaka sig själva med hjälp av integrerade sensorer.

IoT ger idag, genom denna union av teknik, hela skrivarparker som kan övervaka sig själva och intelligent rapportera om sina bläcknivåer och underhållsbehov och projektorer som kan skicka meddelanden till ett centralt hjälpmedelsteam när deras lampor håller på att ta slut och behöver bytas ut. Morgondagens IoT kommer att bygga på denna kapacitet genom att göra det möjligt för enheterna att mata tillbaka dessa data till de företag som du köpt dem från. Därigenom kan de förse dig med produkter och en ökad skräddarsydd service för just dina behov.

Scenarierna ovan används endast för att illustrera vad som redan är möjligt genom IoT. Föreställ dig de möjligheter som ännu inte har kommit och du ser att dagens morgondag ligger precis runt hörnet.

Post Comment