Hem NyheterUndersökningar Undersökning från Boomi visar att vartannat företag inte satsar på innovation i den utsträckning som krävs för att bibehålla sin konkurrenskraft

Undersökning från Boomi visar att vartannat företag inte satsar på innovation i den utsträckning som krävs för att bibehålla sin konkurrenskraft

Publicerat av: Redaktionen

Boomi släpper idag en ny global undersökning som avslöjar att även om organisationer drar nytta av IT-modernisering, digital transformation och innovation, så finns det fortfarande mycket mer arbete att göra.

Undersökning från Boomi visar att vartannat företag inte satsar på innovation i den utsträckning som krävs för att bibehålla sin konkurrenskraft 3Undersökningen är utförd av analysföretaget Vanson Bourne och visar att 76 procent av företagsledare världen över nu förändrar sättet de arbetar på.

Trots att 94 procent av företagen i undersökningen uppger att de moderniserar sin verksamhet, svarar varannan beslutsfattare att deras företag inte arbetar med innovation i en sådan takt att de kan stå starka i konkurrensen på marknaden.

De främsta hindren för företagens omställning och innovation är brist på kunskap i företaget (41 procent) och att budgeten inte räcker (33 procent).

Idag drivs och gynnas alla företag, från banker till detaljhandlare, av teknikutvecklingen. Företag som hittar sätt att maximera sin budget genom att investera i digitala strategier och ny teknik kan öka avkastningen på investeringarna med över 1000 procent. Undersökningen visar att respondenterna har två prioriterade moderniseringsområden för att förbättra kundupplevelsen:  IT-arkitektur (61 procent) och molnanpassning (56 procent).

– Vi kommer att se en ännu snabbare förändringstakt kring detta än vad vi sett under 2000- och 2010-talen, säger Claes Huber, säljansvarig på Boomi i Sverige. För att företag ska fortsätta vara konkurrenskraftiga är det viktigt att beslutsfattare och IT-ansvariga förstår vikten av att investera i nya tekniska lösningar och anpassa sina satsningar så att de kan modernisera och investera i ny teknik.

Några exempel på resultat från undersökningen är:

  • Brist på intern expertis får företag att satsa på low-code för att fortsätta driva sin transformation: Företag anstränger sig för att göra allt mer samtidigt som de anställda saknar den tekniska expertis som behövs. Därför har företag börjat investera i low-code-plattformar, som har blivit ett prioriterat område för fler än hälften av företagen som ännu inte har en sådan plattform. Nästan 50 procent av företagen i undersökningen förväntar sig att introducera en low-code-utvecklingsplattform under detta år.
  • Företag fokuserar på kundupplevelse och anställdas produktivitet: Den transformation som företag satsar på idag är främst inriktad på kundupplevelse (54 procent) och anställdas produktivitet (50 procent). Båda dessa områden är viktiga för att stötta mer moderna och agila kunder såväl som anställda. Såväl företagsledare som IT-beslutsfattare i undersökningen är ense om att den främsta fördelen de upplevt med företagens IT-modernisering är en förbättrad kundupplevelse (49 procent).
  • Företagsledarna driver innovationen: Verksamheter måste fortsätta att modernisera, transformera och satsa på innovation. Detta kommer dock kräva att verksamheterna förändras från alla håll och kanter och att alla på företaget deltar i denna omställning. För tillfället drivs innovation uppifrån och ner, främst av VD:n (65 procent), CIO:n (58 procent) och avdelningscheferna (54 procent), medan endast 12 procent av respondenterna säger att de anställda driver på innovationen. Däremot uppger hela 56 procent av respondenterna att innovation kommer ligga på allas ansvar inom tre år – och inte bara på ledningens.

Ytterligare statistik från undersökningen:

  • 39 procent av respondenterna uppger att deras organisation ofta hamnar på efterkälken i sitt förändringsarbete i jämförelse med konkurrenter och branschkollegor.
  • Beslutsfattare inom IT ser större fördelar med modernisering än vad företagsledarna gör, framför allt inom effektivisering av processer (48 procent).
  • 59 procent av organisationerna i undersökningen anser att de måste få tekniken ”rätt” under kommande 12 månader för att kunna säkra fortsatta affärsframgångar.
  • 86 procent säger att tekniken kommer att ändra sättet de arbetar på dramatiskt under de kommande 10 åren.

– Det är de anställda som driver på varje affärsprocess och varje typ av interaktion inom företagen, förklarar Claes Huber. Om företag investerar i sina anställda idag, genom att se till att de med hjälp av ny teknik kan vidareutbilda sig, förbättra sina arbetsprocesser och resurser, så kan de säkra sin framtida konkurrenskraft. Moderniseringen och innovationen måste sätta igång idag för att sedan aldrig upphöra.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>