Undersökning från Unit4 visar att företag som anammar XaaS ökar omsättningen

– Tre fjärdedelar av höga- och mellanchefer anser att XaaS (Everything as a Service) har haft positiv effekt på deras affärer, produkter och tjänster

Undersökning från Unit4 visar att företag som anammar XaaS ökar omsättningen 1Unit4 har gjort en internationell undersökning, utförd av undersökningsföretaget DJS Research, som visar att företag förändrat sitt sätt att arbeta i samband med den nya tekniken och framför allt XaaS(Everything as a Service)-ekonomin.

Av de företag i undersökningen som förändrat sin affärsmodell, prissättning eller sitt produkt/tjänsteutbud har 72 procent aktivt utökat sina tjänster bortom sina traditionella marknader, 79 procent har utökat sina tjänster till nya internationella marknader och 85 procent har ökat sina intäkter tack vare dessa förändringar.

Ny teknik börjar förändra sättet företag arbetar på världen över. Allt fler av respondenternas kunder efterfrågar enkla nätbaserade abonnemangstjänster och de vill också att de tjänster de köper in snabbt ska ha effekt på organisationen.

Detta har resulterat i att företag börjat modernisera sina affärsmodeller för att tillgodose dessa nya behov. Målet med de nya affärsmodellerna är att uppnå högre operativ effektivitet och engagera kunder, anställda och partners på nya sätt.

De flesta respondenterna i undersökningen (78 procent) anser att XaaS kommer att påverka deras bransch och 74 procent av dessa respondenter anser att denna påverkan kommer vara positiv. 85 procent respektive 82 procent tror att XaaS-ekonomin har påverkat de förändringar de gjort i sina produkter, tjänster samt prissättningsmodeller.

Drygt en tredjedel (30 procent) av dessa respondenter har ännu inte börjat förändra sina affärsmodeller, men planerar att göra det under det kommande året – nio procent planerar dock att inte att förändra sina affärsmodeller alls.

Endast 20 och 22 procent av företagen i undersökningen har gjort stora förändringar i sina affärsmodeller, produkter och tjänster.

De förändringar som än så länge gjorts har skett under de senaste två åren, men en majoritet de största företagen, med över 5000 anställda, har påbörjat sina förändringar under det senaste året.

De som redan har gjort förändringar i sina affärsmodeller, utbud eller prissättningar, har upplevt att förändringarna har haft en markant positiv effekt på verksamheten.

77 procent av respondenterna anser att kundlojaliteten har ökat, 75 procent har infört mer standardisering i sina produkter och tjänster och 80 procent hävdar att de har introducerat en mer personlig eller branschanpassad marknadsföring av sina tjänster.

21 procent av de intervjuade tjänsteföretagen har implementerat en abonnemangsbaserad prissättningsmodell och 52 procent har delvis börjat arbeta med abonnemangsbaserade priser. Mer än två tredjedelar (69 procent) av de intervjuade cheferna och Vd:arna tror att de måste anpassa sin intäktsmodell de närmaste tre åren.

Samtidigt anser 47 procent av samtliga respondenter att de är sena med att genomföra förändringar och 41 procent tror att de ligger efter sina konkurrenter. 41 procent skyller på sin teknikinfrastruktur och hävdar att den är otillräcklig, medan 60 procent av dem som genomfört förändringar är överens om att teknikinvesteringar har öppnat upp en dörr för nya möjligheter.

Något som kanske inte kommer som en överraskning är att de äldre företagen (de som är mer än 15 år gamla) är de som är som mest skeptiska till att genomföra förändringar.

Yngre företag är mer benägna att göra betydande förändringar i sina affärsmodeller och prissättningar jämfört med äldre företag.

– Vi vet att tekniken driver fram snabba förändringar i näringslivet, men det är svårare att mäta effekten, säger Stephan Sieber, VD på Unit4. Vår undersökning visar att tjänsteorganisationer har börjat utnyttja möjligheterna i den nya tekniken genom att leverera sina tjänster på nya sätt och därigenom öka vinsten.

Dagens teknik kan göra mer än någonsin tidigare och har en stor roll att spela när det gäller moderniseringen av företagens tjänster.

Undersökningen genomfördes av DJS Research i april 2018 bland 245 höga chefer och personer på ledande positioner i tjänsteorganisationer med mer än 250 anställda. Tjänsteorganisationerna i underökningen är baserade i USA, Storbritannien, Australien, Singapore, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Tyskland, Norge och Sverige. Undersökningsresultaten har sammanställts här. En rapport om undersökningsresultaten finns också tillgänglig på begäran.