Undersökning: it-satsande företag presterar bättre

Här är något att ta med dig till kunden: Accentures undersökning av vad som utmärker högpresterande företag. Resultaten visar nämligen att de alla har satsat på digital teknik i olika former, till skillnad från de mer modest presterande kollegorna.

De företag som visar allra bäst resultat lägger enligt undersökningen 55 procent av sin it-budget på it i såväl strategi som operativ verksamhet. Företag med sämre resultat lägger 37 procent åt det hållet.

– Företagen kan vinna mycket på att omvärdera hur de sköter sina it-investeringar. Studien visar tydligt att företag som ser bortom traditionella it-områden och istället låter it ta en större plats i strategi och planering också är de som presterar bäst, säger Lars Bohm, ansvarig för teknikkonsultverksamheten på Accenture i ett pressmeddelande.

Undersökningen har gjorts åtta år tidigare och resultaten bygger på svar från beslutsfattare inom it på 200 globala företag i olika branscher.

Du hittar studien på  www.accenture.com/highperformanceit.

Post Comment