Undersökning: största utmaningen är att stävja it-kaos

iot-puffNär BI-leverantören Splunk gör en undersökning av företags it-utmaningar hamnar säkerhet i topp – utom för svenska företag. Här handlar CIO:er toppbekymmer i stället om att undvika en förödande röra i it-miljön och att se till att utvecklingen inte halkar efter.

BI-leverantören Splunk har låtit göra en undersökning kring företags it-relaterade utmaningar. Bland de svenska deltagarna handlar den främsta utmaningen inte om att leverera affärsvärde, hantera säkerhet eller den växande floran av mobilenheter. Istället anger majoriteten ”Undvika IT-kaos” som den största utmaningen.

Realtidsanalys är medicinen – säger Splunk

Och visst ryms sådant som säkerhet och mobilhantering i detta, men säkerhet som eget problemområde hamnar först på tredje plats. Punkt två på svenska CIO:ers lista över huvudbry på jobbet är hur de ska undvika att it-utvecklingen inom företaget släpar efter.

Splunks egen slutsats av undersökningen är att de företag som har de mest utvecklade plattformerna för analys i realtid – vilket är vad Splunk levererar – har störst möjlighet att möta utmaningarna. Analysföretaget som gjort undersökningen, Quocirca, pekar på i synnerhet tre områden där analys ger ett bra stöd.

Tre områden som lyfter med analys

Så här skriver man i ett pressmeddelande. Siffrorna gäller undersökningen i sin helhet.

En komplex IT-infrastruktur: Den ökade användningen av molntjänster ökar komplexiteten i IT-infrastrukturen då egna system på plats, privata och externa moln samt olika kombinationer av molnlösningar gör att man kämpar för att få lika mycket insyn i infrastrukturen på plats och i molnet. Då företag går över till mer heterogena och komplexa IT-plattformar använder man verksamhetsanalys i realtid för att förse IT-avdelningarna med nödvändig insikt för att bättre hantera IT-infrastrukturen.

Kundupplevelsen över flera kanaler: Då 68 procent av företagen till en medelhög eller hög grad är beroende av att kunna leverera en kundupplevelse över flera kanaler, måste man hantera ökande volymer av data från dessa kanaler såsom mobilapplikationer, sociala medier och sensor-försedda enheter. De som är beroende av att möta kunderna i flera olika kanaler behöver också i högre grad “operational intelligence” för att kunna få fram annars svåråtkomliga insikter i kundernas beteende.

Säkerhet: Det största och snabbast växande IT-problemet under både 2013 och 2015 var säkerhetshot från komprometterade IT-system. Trots att denna typ av verksamhetsanalys gör det möjligt att bättre hantera mer komplexa IT-system, leder det också till en större oro över IT-säkerhet i och med att man får denna insikt kring potentiella hot blir man också mindre nöjd med företagets säkerhet än de som inte har denna insikt.

Undersökningen utfördes på 380 företag i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Nederländerna. Rapporten heter Masters of Machines II.

 

Post Comment