Undvik fallgropar för att nå framgång med e-handel

Det är inte alltid lätt att gå i mål med en e-handelslösning.

Det är inte alltid lätt att gå i mål med en e-handelslösning. Den kräver ofta ett nära samarbete mellan It och marknadsavdelningarna. Patrik Löwendahl, teknik- och innovationschef på utvecklingsbolaget Avanade listar här de tre största fallgroparna som företag bör se upp med.

Patrik Löwendahl Teknik- och innovationschef Avanade
Patrik Löwendahl Teknik- och innovationschef på Avanade

I mitt arbete får jag ofta följande fråga från IT- och marknadsavdelningar: ”Vi har problem med att lotsa våra kunder hela vägen från att fundera på ett köp till att genomföra det. Vad är din rekommendation?”

Mitt svar är alltid detsamma:

För det första måste man inse att det inte alltid är en enkel uppgift att lyckas med en e-handelslösning. IT, marknad och sälj, måste alla bidra för att få en fungerande e-handelslösning.

För det andra blir ett e-handelsprojekt med många intressenter från flera länder och som spänner över flera system snabbt väldigt komplext. Det är viktigt att ha rätt kompetens på rätt plats för att inte riskera att projektet blir dyrare än planerat.

För att inte fastna på vägen, bör du även vara medveten om tre fallgropar. Här är mina idéer om hur du som marknadsförare kan arbeta tillsammans med din IT-avdelning för att undvika dem.

 

Fallgrop 1: Underskatta inte komplexiteten

Att skapa en enhetlig kundupplevelse över flera kanaler, kräver samordning mellan olika intressenter i organisationen och mellan skilda IT-system.

Är e-handelsprojektet alltför ambitiöst med fokus på att lösa alla befintliga IT och organisatoriska problem samtidigt, uppstår en situation som kan liknas vid att försöka avdunsta världshaven med en vattenkokare. Det är helt enkelt en för stor uppgift som kommer att misslyckas. Mina rekommendationer är att man istället har ett pragmatiskt förhållningssätt:

– Acceptera befintliga IT-system och justera endast funktionaliteter om det är absolut nödvändigt.

– Gör en tidsplan med inbyggda, korta, intervaller. Det ger möjlighet till ”fail fast” om projektet måste organiseras- eller styras om.

– Nyckeln för att undvika onödig komplexitet är ”fail fast”, det vill säga våga misslyckas men gör det snabbt, och var mån om ett gott samarbete mellan IT-, marknads- och säljavdelningen.

 

Fallgrop 2 – Orealistisk omfattning

När du arbetar fram kraven på din egen lösning, är det en bra idé att inspireras av andras. Du bör dock ha realistiska förväntningar på din egen e-handelslösning för att undvika att projektet blir allt för omfattande.

För att säkerställa realistiska förväntningar och undvika onödiga kostnader rekommenderar jag en flexibel inställning:

– Se tidigt till att fastställa de minimikrav (MVP – Miniumum Viable Product) som måste uppfyllas för att få fram en första version av e-handelslösningen.

– Design, nöj dig initialt med ett bestämt minimikrav (MLP – Minimum Lovable Product) och ange endast detaljerade krav på funktionaliteter som kan göras inom en snar framtid.

– Använd feedback och mät resultatet från kunder efter den initiala lanseringen för att prioritera och konkretisera framtida krav.

Istället för att försöka förutse alla framtida behov, bör dina justeringar och tillägg baseras på mätbar fakta. Det sparar tid och därmed resurser.

 

Fallgrop 3 – För mycket manuellt underhållsarbete

Att säkra kvalitén på produkterna och informationen (PIM-Product Information Management) är av största vikt. Du ska inte frestas att designa funktionaliteter som är svåra att stödja. Om du gör det kan det resultera i så mycket arbete innan lansering att den kanske aldrig blir av. Underhållsinsatsen kan även den bli den bli väldigt otrevlig.

För att undvika dessa problem rekommenderar jag att du:

– Skaffar dig ett brett perspektiv över det underhåll som krävs för var och en av de planerade funktionerna.

– Klargör på ett tidigt stadium hur mycket tid varje medarbetare, som utgör en nödvändig del av  underhållsprocessen, har för att arbeta med projektet.

– Planera i detalj förvaltning, underhåll och lansering tillsammans med relevanta intressenter i din organisation. Det spar tid och minskar kostnader och e-handelslöningen etableras snabbare inom organisationen.

På så vis kan du och dina kollegor i slutändan skörda frukterna, skapa affärsnytta och nå framgång med er e-handelslösning.

Post Comment