Unit4 lanserar affärsanalyslösning med AI-stöd

Unit4 lanserar idag affärsanalyslösningen Unit4 Prevero Corporate Performance Management (CPM) med AI och avancerad dataanalys för att stärka datadrivet beslutsstöd och stötta utvecklingsinriktade företag.

Unit4 lanserar affärsanalyslösning med AI-stöd 1Dagens företagsstyrelser föväntar sig högkvalitativa analyser, förslag, prognoser och budgetar och de vill ha dem snabbare och oftare. Prevero med AI använder sig av neutrala nätverk och självinlärningsteknik för att ge företag en ny källa till beslutstöd. Företagsledningar och andra beslutstagare inom företaget kommer kunna ta del av denna nya källa till beslutsstöd och hitta nya sätt att samarbeta med hjälp av värdefulla data.

Tack vare en helt ny grad av automatisering och självdrivande teknik kan den nya lösningen hjälpa företags anställda att fokusera på värdeskapande arbetsuppgifter, hjälpa företagsledningen att ta smartare beslut och få nya och mer framåtblickande perspektiv på verksamheten.

De första funktionerna som kommer att levereras i juli är:

  • AI-stöttade prognoser som ger djupgående insikter i bland annat faktiska värden och annan data för att bättre förutse framtida resultat. Dessa prognoser levererar högkvalitativa resultat och upptäcker mönster och icke-linjära trender av multipla derivat. Processen är mycket enklare än med statistiska metoder – ett enda klick istället för att först behöva ta reda på rätt funktion och parametrar.
  • Upptäckt av avvikelser i data som ser till att CPM-systemet förser med automatisk respons medan data matas in. Systemet analyserar automatiskt varje post baserat på tillgänglig data och när det upptäcker en konflikt eller en siffra som inte verkar stämma föreslår det automatiskt en korrigering.

I och med att den data som genereras och lagras av affärssystem ökat rejält under de senaste åren har också de dataset på vilka man kan applicera maskininlärande algoritmer utökats kraftigt. Inlärningsmöjligheterna i Unit4 Prevero gör att systemet kan utnyttja all relevant information och sätta in informationen i rätt sammanhang. Systemet lär sig på samma sätt som den mänskliga hjärnan – det memorerar det som har lärts in och applicerar lärdomarna på nya inmatningar av data.

Företag kan dra fördelar av ett nätverk i flera lager som hela tiden lär sig genom exempel och därigenom förbättrar sin kvalitet över tid.

– Först nu börjar företag förstå de enorma fördelarna som en digital infrastruktur, AI och teknik för självinlärning kan ge, säger Craig Schiff, VD på konsultföretaget BPM Partners.

Nya digitala lösningar kan hjälpa företag att hantera stora mängder data för att få en bättre insikt i hur det går för verksamheten, och maskininlärning är ett naturligt steg till att få affärsinsikter som kan ge konkurrensfördelar. På så vis slipper företag slösa tid på transaktionsaktiviteter som inte ger något som helst värde utan kan istället fokusera på de strategiska beslut som behövs för att driva verksamheten framåt.

Dagens stora digitaliseringsyra ställer extra höga krav på företag att effektivisera sina processer, och det är där en bra affärsanalyslösning kommer in:

– AI, och framför allt neutrala nätverk och maskininlärning, har förändrat situationen rejält för affärsanalyslösningar, säger Finn Følling, VD för Sverige och Finland på Unit4. Affärsanalys är livsviktigt för företag som är mitt i en digital transformation där en effektivisering av hela företaget är nödvändigt och där förändring är ett konstant tillstånd.