Universal robots levererar framtidens cobots!

Samarbetande robotar blir allt mer populära och har ökat kraftigt i popularitet de senaste åren och förutses fortsätta göra så – säkrar arbetsplatsen & ökar produktionen!

Universal robots levererar framtidens cobots! 1Ordet cobot är ett nytt förkortat ord för kollaborativa robotar – vilket innebär att fler och fler företag och industrier använder sig av samarbetande robotar. Det har blivit allt mer populärt särskilt de senaste åren där försäljningen av denna typen av robotar har ökat med stora mängder från år till år och förutspås vara mer en regel än ett undantag i framtiden. Att vi går framåt teknologiskt innehåller både för och nackdelar, men när det kommer till säkerhet så är detta helt klart överrepresenterat då robotar helt utesluter den mänskliga faktorn som i de flesta fall är anledningen till olyckor på arbetsplatser. Det är med andra ord en högre säkerhet och trygghet att använda sig av robotar framför människor i många moment som kan klassas som hälsofarliga på något vis.

Universal robots Sweden levererar samarbetande robotar inom tech som erhåller den högsta standarden. Deras mål är att leverera robotar till världens företag som effektiviserar produkter och erbjuder flexibla och säkra produkter som levereras i 4 olika tillämpningar av nyttolaster: 3, 5, 10 eller kg. Detta gör att de robotarmar som man kan beställa hos Universal robots går att justeras mer eller mindre helt efter behov och vilken typ av produktion man behöver använda robotar till. Universal robots olika modeller är alla olika och unika – men de är alla säkra, användarvänliga och flexibla. De kan alla vara till stor hjälp för de flesta företag och tillför ögonblickligen ett mervärde till företaget.

Många företag och industrier använder samarbetande robotar sedan länge!

Universal robots levererar framtidens cobots! 2Trots att kollaborativa robotar är förutspått vara en regel i framtiden hos de allra flesta produktionsföretag så finns det flera industrier som har varit lite före i sin tid och redan tagit sig an denna nya teknologi. I industrier där personal utsätts för risker är de redan integrerade som i t.ex plast- och polymerproduktion där personalen under tillverkningsprocessen utsätts för gaser som är skadliga bland annat. I de fall där människor behöver utsättas för fara på arbetsplatsen och det krävs stora försiktighetsåtgärder så är verkligen medhjälpande robotar något som till och mer kan rädda liv.

Denna typen av robotar går också att använda i de fall där man behöver göra tunga och svåra lyft där personal riskerar att skadas allvarligt. Här kan robotarmar verkligen vara till stor hjälp. En annan industri som har använt sig av universella robotar under en längre tid är fordonsindustrin just på grund av de många tyngre lyften. Också för att de kan användas för att hjälpa till att montera ihop bilar med största möjliga precision, även i de fall där delarna är större och tyngre. Kollaborativa robotar kan öka produktionen pga att de kan ställas in enligt valfria inställningar och arbeta lika effektivt oavsett vilken tid på dygnet. Något som de också kan hjälpa till med är en väljusterad precision och kan utföra monotona exakta rörelser en människa aldrig kan hålla samma tempo på.