Upplevelsekoncernen Moment Group väljer TeleComputing som helhetsleverantör av IT-tjänster

Moment Group, en av Nordens ledande aktörer inom upplevelseindustrin, har tecknat ett treårigt avtal med TeleComputing.

Upplevelsekoncernen Moment Group väljer TeleComputing som helhetsleverantör av IT-tjänster
Johan Magnusson, TeleComputing Sweden AB

Avtalet innebär ett helhetsåtagande för koncernens IT inklusive klienthantering, Office 365, Servicedesk, kommunikationstjänster som Managed WAN, LAN och WiFi samt en övergång till molnbaserad IT.

– Vi sökte en innovativ outsourcingpartner med cloud-kompetens som både kan ta över vår befintliga IT-drift och fortsätta utveckla vår IT-miljö genom en successiv övergång till en molnbaserad lösning, säger Josef Wellmarker, Chief Information Officer på Moment Group.

Moment Group är en de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Norden. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år. Verksamheterna bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är listat på First North Premier.

Övergången till en molnbaserad IT-miljö kommer att ske i flera steg där TeleComputing inledningsvis kommer att ta över driften av den befintliga IT-plattformen. I nästa steg flyttas användarna över till en molnbaserad miljö och därefter flyttas olika IT-system över till den plattform som är bäst lämpad för att Moment Group, med hjälp av TeleComputings hybrid cloud-upplägg, själva ska kunna välja var och hur koncernens data ska lagras.

– Vi tycker så klart att det är oerhört roligt att en så stor upplevelsekoncern med så många kända varumärken väljer att samarbeta med oss. Vi kommer att bedriva ett intensivt och spännande arbete framöver för att tillsammans med Moment Group flytta koncernen från en traditionell IT-driftslösning till en kundanpassad hybrid cloud-miljö, där både användare och kunder kan dra nytta av fördelarna med en molnbaserad IT-lösning, säger Johan Magnusson, TeleComputing Sweden AB.