Upplevelsekoncernen Parks and Resorts väljer Visolit

Miljardföretaget Parks and Resorts, Nordens ledande aktör inom upplevelseindustrin, driver parkerna Gröna Lund, Kolmården, Furuvik och Skara Sommarland.

Upplevelsekoncernen Parks and Resorts väljer Visolit 1Visolit (fd TeleComputing), som sedan tidigare arbetar för delar av koncernen, har i ett nyligen tecknat avtal fått förlängt förtroende och uppdraget att migrera delar av it-miljön till molnlösningen Microsoft Cloud.

Parks and Resorts har precis inlett en av Sveriges största rekryteringsprocesser där cirka 3000 tjänster ska fyllas för att serva de cirka 3 miljoner besökare som förväntas i år. Många unga får sitt allra första jobb i parkerna, varför stora krav ställs på exempelvis HR-systemet att ge fullgott stöd kring arbetsplanering och kompetensutveckling i tillägg till övrig support.

-I takt med vår växande verksamhet har vi inlett förflyttningen mot molnet. Genom samarbetet med Visolit kan vi vara trygga i att infrastrukturen fungerar och fokusera på kärnverksamheten och våra verksamhetförändrande projektsäger Jan Eriksson, CIO på Parks and Resorts. Dessutom minskar antalet parallella it-lösningar i de olika parkerna och strukturen blir mer enhetlig.

-Det är glädjande att ännu en av våra kunder väljer att utöka samarbetet. Nu ska vi arbeta för att ge bästa möjliga stöd i Parks and Resorts arbete med vidareutveckling av sin framtidsvision, säger Johan Magnusson, vd på Visolit.