Uppstickaren Zetup kvalar in bland IT-jättarna

IT-företaget Zetup har, efter en tuff urvalsprocess och stenhård konkurrens, valts ut till ramavtalsleverantör för IT-drift hos Statens Inköpscentral – Kammarkollegiet.

Uppstickaren Zetup kvalar in bland IT-jättarna 1Avtalet gäller tyngsta klassen ”större” vilket innebär statliga verk, landsting och kommunala organisationer med mer än 400 anställda.

Upphandlingen är en stor framgång för Zetup, då det tidigare enbart har varit stora leverantörer i miljardklassen, som har kvalat in. Zetup har redan idag ett antal kommunala och statliga organisationer bland sina åtaganden, vilket är en förutsättning bland många för att bli utvald till denna unika skara av leverantörer.

Ramavtalet ger de stora kommunala och statliga organisationerna möjlighet att avropa en rad tjänster inom IT-drift och förvaltning ifrån de 8 företag som har valts ut.

”Ramavtalet är mycket viktigt för oss. Det ger oss förhoppningsvis många nya stora affärer och därmed möjlighet att hjälpa nya kunder till framgång. Inte minst är det ett erkännande kring vår förmåga att leverera den här typen av tjänster”, säger en mycket nöjd Mats Franzén, VD på Zetup.